A.C.V. Petersen, Adolf Carl Vilhelm Petersen, ved dåben Carl Wilhelm Adolph, 14.12.1856-5.2.1912, aktuar, rådsformand. Født i Kbh. (Helligg.), død på Frbg., begravet sst. P. blev cand.polyt. 1881 og fik straks derefter ansættelse som medhjælper hos beregneren i Statsanstalten for Livsforsikring hvor han 1882 blev assistent og gjorde sig så godt gældende, at han 1888 fik udnævnelse til det betydningsfulde embede som anstaltens beregner. I denne stilling forblev han – idet han dog 1900-01 var konstitueret som direktør – til han 1904 modtog udnævnelse som den første formand for det ved livsforsikringsloven af 29.3.1904 oprettede forsikringsråd. Han havde da ved siden af sin embedsvirksomhed i statsanstalten i nogle år bestridt hvervene som beregner i Nordisk Gjenforsikrings Selskab (fra 1898) og som teknisk konsulent for Borgervennen af 1788 (fra 1900), men begge disse hverv frasagde han sig ved sin udnævnelse til rådsformand. Denne udnævnelse hilstes i øvrigt med stor tilfredshed i alle interesserede kredse og faldt så meget mere naturlig som P. havde været medlem af den 1900 nedsatte skandinaviske livsforsikringskommission, ligesom han havde sæde i invaliditetskommissionen af 1903. Til fyldestgørende bestridelse af det inden for dansk forsikringsvirksomhed helt nye embede som rådsformand besad P. de allerbedste forudsætninger i sin store tekniske dygtighed og sin evne til uden større gnidninger at samarbejde med forsikringsselskaberne som ikke alle var lige begejstrede for at komme under forsikringsrådets tilsyn, og hans grundlæggende arbejde som rådsformand vandt da også anerkendelse hos alle, men blev alt for tidligt afbrudt, idet en hårdnakket sygdom allerede 1910 tvang ham til at trække sig tilbage. – Uden for forsikringsområdet var P.fra 1900 virksom som medlem af repræsentantskabet for Arbejderbanken hvor han 1905 blev næstformand for bankrådet, og endelig kan nævnes at han efter jernbanekatastrofen i Gentofte 1897 blev medlem af den kommission der da nedsattes til at ordne de ved katastrofen opståede erstatningsspørgsmål. – Konferensråd 1910.

Familie

Forældre: cigarmager Tønnes Ferdinand P. (1828-91) og Johanne Catharina Elisabeth Pedersen (1830-1916). Gift 20.5.1884 i Kbh. (Cit.) med Thyra Maria Bindseil, født 13.1.1863 i Kbh. (Johs.), død 20.12.1911 på Frbg., d. af musiklærer Johan August B. (1826-84) og Louise Amalie Krause (1840-94).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1909.

Bibliografi

Assurandøren, 1910 173 og 1912 35. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig