A.C. Gierlew, Andreas Christian Gierlew, 25.8.1774-2.9.1845, generalkonsul, forfatter. Født i Roskilde, død i Kristiania, begravet sst. G. blev student 1791 fra Roskilde og tog teologisk attestats 1797. To år efter blev han alumne på Borchs kollegium, tog ivrigt del i studenterlivet og var bl.a. med til at danne studenterkorpset af 1801. S.å. fik han en række rejsestipendier der gjorde det muligt for ham i henved fire år at opholde sig i udlandet, først i Tyskland og derefter sammen med ungdomsvennen H. C. Ørsted i Paris hvor han traf Jens Baggesen. I dennes selskab drog han videre sydpå til Schweiz og derpå til Italien. Opholdet i dette land var for G. rejsens højdepunkt hvilket til fulde fremgår af hans breve til faderen som danner det grundstof hvoraf han senere udarbejdede sine Breve over Italien og Sicilien paa en Rejse i Aarene 1803 og 1804 I-II, 1807.'i begyndelsen af 1805 gik rejsen atter nordpå, og over Wien og Tyskland nåede han tilbage til Kbh. Da der i øjeblikket ikke åbnede sig udsigt til en livsstilling var han i de nærmeste år derefter optaget af forskelligt litterært arbejde, men 1807 blev han sekretær i den almindelige skolekommission og derefter i kommercekollegiet og opholdt sig i denne anledning i Rendsborg. Han kunne dog vanskeligt finde sig til rette hjemme, men længtes stærkt mod syden, og 1810 gik hans ønsker i opfyldelse. Vistnok ved Niels Rosenkrantz' (1757-1824) indflydelse fik han udnævnelse til konsulatssekretær i Tunis og 1815 til konsul, en stilling han udfyldte til sine foresattes fuldkomne tilfredshed. Posten var imidlertid dårligt aflagt og opholdsudgifterne meget store. Selv om G. atter og atter fik ret store ekstraordinære tilskud sank han dybere og dybere i gæld, og 1820 bad han om afsked der blev ham bevilget 1821. Fra 1819 havde han derefter på ny ophold i Kbh., ivrig sysselsat med forskellige studier, men uvirksomheden pinte ham, og med glæde modtog han embedet som generalkonsul i Kristiania 1831 hvilken stilling han beklædte til sin død. – Kancelliråd 1815. Legationsråd med etatsråds rang 1820.

Familie

Forældre: rådmand, byfoged Andreas Nicolai G. (1745-1811, gift 2. gang 1798 med Mette Cathrine Lindam, 1758-1807, gift l. gang 1795 med provst Andreas Mølleschou i Ousted, 1721-97, gift 1. gang med Anna Lindam, 1734-94) og Marie Cathrine Mariager (1741-94). Gift 1. gang 22.9. 1810 med Wilhelmine Josepha Holsten, døbt 14. 4.1791 i Kbh. (Holmens), død 5.6.1812 i Tunis, d. af kaptajn, senere kommandør Christian H. (1747– 1811) og Anna Elisabeth Faye (1764-1818). Gift 2. gang 8.6.1815 i Tunis med Elisabeth Robinson, født ca. 1792, død 25.11.1822 i Kbh. (Trin.), d. af engelsk konsul i Tunis Bryan Valentin R.

Udnævnelser

R. 1826. DM. 1840. K. 1845.

Ikonografi

Stik af Chrétien. Afbildet på tegn. fra det Ørstedske hjem af Carl Thomsen.

Bibliografi

Dagbog fra rejsen med Baggesen i Pers. hist. t. 4.r. III, 1900 131-51. Breve fra og til H. C. Ørsted I, 1870 258-60 264-68. Breve fra danske og norske, udg. L. Daae, 1876 94-161 (breve til M. F. Irgens-Bergh). – Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, udg. E. Marquard, 1952 456 458. – Breve og rejsedagbøger fra Schweiz og Italien i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig