A.E. Boye, Adolph Engelbert Boye, 11.2.1784-16.11.1851, embedsmand, litterat. Født i Nakskov, død i Kbh. (Frbg.), begravet på Frbg. B. blev student 1805 fra Nakskov, tog n.å. examen philologicum, 1807 philosophicum, studerede derefter lovkyndighed og blev 1810 kopist i finanskollegiet, 1813 fuldmægtig sst., 1816 ved finansdeputationen, fra hvilken stilling han entledigedes 1838, hvorefter hans embedsvirksomhed indskrænkedes til at være arkivar ved finanserne og revisor ved Fonden ad usus publicos. Hans mest udadrettede arbejde blev redaktionen af det konservative dagblad Dagen som han uden succes ledede året 1839. Atter 1844–45 blev han af Chr. VIII kaldet til at redigere det regeringstro organ Nyt Aftenblad. Fra drengeårene nærede B. stærk kærlighed til søen, hvilket på Bakkehuset, til hvis vennekreds han hørte, skaffede ham tilnavnet "den nautiske"; han var tillige levende litterært interesseret og har udfoldet en stor og broget forfattervirksomhed i aviser, tidsskrifter, som udgiver og oversætter. Størst fortjeneste har han indlagt sig over for Holberg, til hvis også mere afsides liggende skrifter han havde et nøje kendskab, ligesom han gerne i mundtlig samtale indflettede holbergske replikker. I C. Molbechs tidsskrift Athene offentliggjorde han 1815–17 sine Fragmenter over Holberg der skaffede ham megen anseelse og som endnu med udbytte kan rådspørges; 1823 udgav han Peder Paars, den første udgave af dette værk, i forbindelse med hvilken der kan tales om udgiverkritik (5. opl. 1865); 1824–27 bistod han Rahbek ved udgaven af komedierne og fastslog, modsat hvad tilfældet havde været tidligere, at udgaven fra 1731 måtte lægges til grund som den sidste på hvilken Holberg selv havde lagt hånd; 1832 udgav han Fablerne og 1832–35 i tre bd. den meget fortjenstfulde samling Holbergiana. Smaaskrifler af og om Holberg, 1843 endelig en etbindsudgave af komedierne, den første kommenterede der foreligger (2. udg. 1852). Under forskellige holbergske pseudonymer (Peter Wegner, Hans Mikkelsen, Just Justesen) tog han del i den Baggesen-Oehlenschlägerske fejde mod Baggesen og for Oehlenschläger; han gav sine indlæg en holbergsk sprogtone der nu føles temmelig udvendig men dengang blev højlig beundret. Som oversætter har han fordansket romaner af Cooper og Walter Scott, Tegnérs Fridtjofs Saga (1838, 5. opl. 1875) og Axel (6. opl. 1872) samt bearbejdet forskellige Shakespearske stykker for teatret. Blandt hans tidsskriftafhandlinger findes flere med søkrigshistorisk emne; megen opmærksomhed vakte i sin tid en undersøgelse om slaget 1710 i Køge bugt (Tidsskrift for Litteratur og Kritik, VII). Efter Rahbeks død udgav han 1831 som mindeskrift Samling af Skrivter til Erindring om Knud Lyne Rahbek og Karen Margareta Rahbek, f. Heger og skrev heri om Rahbeks skrifter. Edvard Storms digte udgav han 1832 og s.å. Johan Herman Wessels. 1822–26 havde han redigeret Aftenbladet og Nyt Aftenblad og leverede selv heri de fleste bidrag. - En søn Peter Henrik Boye (19.10.1816–7.3.1889) blev student 1837, cand. jur. 1844 og ansattes 1847 som kopist i Danske kancelli, hvor han 1852 blev fuldmægtig, 1854–69 kontorchef, og derefter revisor for overformynderiet. Han var faderen behjælpelig bl.a. med udgaven af Holbergs komedier. Selv udgav han (anonymt) Om Karen Margrethe Rahbeks Brevvexling og hendes Korrespondenter.

Familie

Forældre: rektor Johannes B. (1756–1830) og Marie Reersløv (1749–1817). Gift 23.1.1812 på Frbg. med Anna Marie Holm, født 25.5.1783 i Kbh. (Frels.), død 26.12.1849 sst. (Frbg.), d. af skibskaptajn Jørgen Henriksen H. (ca. 1742–97) og Sara Aslaksdatter (født ca. 1754).

Ikonografi

Min. Pastel, gengivet i træsnit, 1886.

Bibliografi

Oehlenschlsgers erindringer III, 1850 75–81. Fr. Schmidts dagbøger, 1868 338. Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschläger IV, 1874 274–78; VII, 1877 119f 358f 361 f. [P. H. Boye:] Om Karen Margrethe Rahbeks brevvexling og hendes korrespondenter, 1881 67–136. Jul. Martensens udg. af Holbergs komedier I, 1897 241–45. J. M. Thiele: Af mit livs årbøger I, 1917 161f. Alf Henriques: Shakespeare og Danmark indtil 1840, 1941 152f. Poul Jensen: Presse, penge og politik 1839–48, 1971. – Papirer, breve og manuskripter i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig