A.G. Drachmann, Aage Gerhardt Drachmann, 22.10.1891-9.4.1980, bibliotekar. Født i Kbh, død i Bagsværd, urne på Hornbæk kgd. D. blev student fra Hanne Adlers fællesskole i 1909 og bestod 1915 skoleembedseksamen i klassisk filologi og engelsk. Han ansattes ved universitetsbiblioteket som ekstraordinær assistent, blev 1919 underbibliotekar og var fra 1943 til han i 1956 tog sin afsked bibliotekar af 1. grad. D. foretog 1926-27 en længere studierejse til USA og kunne i kraft heraf indføre forskellige nyheder i bibliotekets virksomhed, bl.a. fotokopiering. Han overtog i begyndelsen af 1930rne ledelsen af tidsskriftaccessionen og var 1938-56 leder af tidsskriftafdelingen i universitetsbibliotekets hovedafdeling i Nørre allé. Fra 1928 til sin afgang var han endvidere redaktør af den af biblioteket udgivne løbende medicinske bibliografi Index Medicus Danicus. 1929 virkede han nogle måneder som bibliotekar ved Den skandinaviske forenings bibliotek i Rom, ligesom han gennem mange år udførte et stort arbejde inden for Dansk standardiseringsråds udvalg vedr. biblioteks-, bog- og tidsskriftvæsen; fra 1935-38 var han formand for Organisationen for fagligt uddannede tjenestemænd ved statens arkiver, biblioteker og museer.

D. har opnået en international position som teknologi-historiker; han disputerede i 1948 med Ktesibios. Philon and Heron. A Study in Ancient Pneumatics, 1948, og inden for samme videnskabsområde falder Ancient Oil Mills and Presses, 1932, Antikkens Teknik. Redskaber og Opfindelser i den græske og romerske Oldtid, 1963, Mechanical Technology of Greek and Roman Antiquity, 1963, Cæsars Bro over Rhinen, 1965 og Grosse griechische Erfinder, 1967. Af D.s øvrige omfattende og meget vidtspændende litterære produktion kan nævnes Ledetraad i Biblioteksarbejde for Ikke-Fagmænd, 1931, Dorothy L. Sayers som Dramatiker, Essayist og Æstetiker, 1959, De Navngivne Sværd i Saga, Sagn og Folkevise, 1967, Hævnmotivet i Kiplings Fortællinger, 1969, Lægæst og hans Guldhorn, 1972. Hans ornitologiske interesse har manifesteret sig i bogen Hvad var det for en Fugl, 1938 (2. udg. 1948). D. har desuden leveret bidrag til en lang række danske og udenlandske tidsskrifter o.l. inden for biblioteksvæsen, klassisk filologi m.v., ligesom han har været medarbejder ved Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Siden 1950 har han været medredaktør af det videnskabshistoriske tidsskrift Centaurus, og fra 1962-64 redaktør af Dansk sprogværn. – D. er medlem af en lang række internationale videnskabelige selskaber, og æresmedlem af Académie Internationale d'Histoire des Sciences og Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medicin, Naturwissenschaft und Technik samt medlem af Society for the History of Technology. Han modtog 1971 The Leonardo da Vinci Medal. Fra 1957-71 var han denominator for Elers Collegium, i hvis jubilæumsskrift fra 1941 han publicerede en bibliografi over kollegiets disputatser.

Familie

Forældre: dr.phil., senere professor ved Kbh.s univ. A. B. D. (1860-1935) og huslærer Ellen Sophie Bentzon (1866-1948). Ugift.

Udnævnelser

R. 1952.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1949 202f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig