A.S. Wesenberg

A.S. Wesenberg, Albert Sadolin Wesenberg, 19.3.1804-10.5.1876, filolog, lærer. Født i Mariager, død i Kbh. (Johs.), begravet sst. (Ass.). W. blev dimitteret 1822 fra Viborg katedralskole og studerede derefter filologi ved Kbh.s univ. hvor han 1823 tog den filosofiske eksamen. Embedseksamen opnåede han ikke, da han allerede 1827 blev konstitueret som lærer ved Viborg skole. 1829 blev han udnævnt til adjunkt og 1841 konstitueret som overlærer, hvortil han 1842 trods manglende embedseksamen modtog udnævnelse. Han tog sin afsked 1874 og flyttede til Kbh. Imidlertid havde han 1840 erhvervet magistergraden ved en værdifuld afhandling Emendaliones M. Tullii Ciceronis epistolarum, efter at han tidligere i skoleprogrammer fra Viborg (1830-43) havde behandlet tekstkritiske spørgsmål vedrørende skrifter af Cicero. W. var overhovedet en særdeles dygtig latinist og vandt stor anseelse som tekstkritiker. Det Teubnerske forlag i Leipzig overdrog ham at besørge en udgave af Ciceros breve som udkom 1872-73 (I-II); hertil sluttede sig Emendationes alterce, 1873. Ved siden deraf beskætigede han sig med Livius, særlig foranlediget ved J. N. Madvigs Emendationes Livianæ og hans og J. L. Ussings udgave af Livius; i tilslutning hertil offentliggjorde W. Emendatiunculæ Livianæ i Tidsskrift for Philologi og Pædagogik IX-X, 1870-73. Efter hans død er enkelte af hans tekstkritiske bemærkninger til romerske forfattere meddelt af O. Siesbye i Kort Udsigt over det philologisk-historiske Samfunds Virksomhed 1874-76 (1877) og i Nordisk Tidsskrift for Filologi, ny r. VIII, 1887-88. Som praktisk skolemand i Viborg var W. også meget anset; 1848 var han stærkt optaget af tidens politiske ideer uden dog at føle sig kaldet til offentlig optræden. – Tit. professor 1860.

Familie

Forældre: landmåler og købmand, senere amtsforvalter, justitsråd Ernst Bogislaw W. (1769-1838) og Albertine Marie Kirstine Sadolin (1773-1833). Gift 25.9.1828 i Ålborg med Susanne Achton, døbt 4.1.1801 i Fræer, død 5.3.1873 i Viborg, d. af arveforpagter på Tustrup Marcus A. (ca. 1760-1804) og Erike Marie Jørgensen (ca. 1763-1811).

Udnævnelser

R. 1874.

Bibliografi

Viborg skoleprogr., 1875 52f. A. Heise i Saml. til jydsk hist. og top. 3. r. V, 1906-08 409. Daniel Bruun: Slægts- og barndomsminder fra Viborg-egnen, 1925 129 153f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig