A. C. Evaldsen, Anders Christian Evaldsen, 2.6.1841-18.11.1912, jurist. Født på Arlund ved Holstebro, død på Frbg., begravet sst. E. blev 1861 student fra Viborg, fik 1866 accessit for en juridisk prisopgave, offentliggjort i omarbejdet skikkelse 1870 under titlen Skyldnerens Mora, behandlet efter Sagens Natur og dansk Ret, blev 1867 cand. jur., volontør i justitsministeriet, 1870 konst. dommer i landsoverretten i Viborg. E. konkurrerede sammen med J. F. Utke Damm og J. H. Deuntzer om det ved F. T. J. Grams død 1871 ledige professorat. Deuntzer sejrede, men E. blev 1872 professor i en anden lærerstilling. Han blev 1885 dommer i den kgl. landsover- samt hof- og stadsret, 1893 højesteretsdommer, var 1887-94 og 1903-10 censor ved de juridiske eksaminer. E.s væsentlige indsats som retsvidenskabsmand var udarbejdelsen af forelæsninger over obligationsrettens almindelige del der kom til at udgøre en del af det fundament som Jul. Lassen senere byggede videre på i sin store fremstilling af obligationsretten. E. holdt sig i sin fremstilling til den af C. Goos og A. Aagesen udformede løfte- og tillidsteori der lægger afgørende vægt på retserhververens gode tro, men underkastede iøvrigt obligationsrettens ledende grundsætninger en dybtgående revision under benyttelse af ny teori og praksis. Det var dette "Rydnings- og Opbygningsarbejde" (J. Lassen) som Lassen fortsatte. E.s forelæsninger der også omfattede dele af obligationsrettens specielle del blev aldrig trykt, da de efter sigende ikke havde fået den endelige form som forfatteren ønskede. De foreligger derfor alene litograferet. Den undervisningsmæssige side af en universitetslærers virksomhed tiltalte ikke E. Han virkede da også kun en kortere periode ved universitetet inden han søgte ind ved domstolene, hvor hans grundighed og store juridiske viden ikke mindst i højesteret sikrede ham en fremtrædende plads blandt dommerne. Foruden afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen – 1868 Om det Tilfælde, at Overdrageren af en tinglig Ret mangler Competence, 1882, Nogle Vexelretsspørgsmaal og 1885 Nogle Bemærkninger om Konkurslovens §§ 18 og 19 – og den ovennævnte bog om mora debitoris offentliggjorde E. konkurrenceskriftet Bidrag til Læren om Fuldmagt og dermed beslægtede Retsforhold, 1872, Dansk Obligationsret. Fortsættelse. Heri § 31. Vexler m.m., 1883 og Fortolkning af Vexelloven, udarbejdet for praktiske Jurister og andre Forretningsmænd, 1881. Sammen med Goos udgav han Aagesens "Indledning til den danske Formueret – Forelæsninger", 1881 og "Forelæsninger over den romerske Privatret", I–II, 1882. – Dr. jur. h. c. 1894.

Familie

Forældre: tjenestekarl, senere murer i Viborg Evald (Edvard, Evan) Andersen (Loldrup) (1819-73, gift 2. gang med Antoinette Elisabeth Mortensen, 1822-96) og Vibeke Cathrine Christensdatter. Gift 1. gang 20.9.1871 på Frbg. med Flora Christensen, født 2.5.1842 i Søndbjerg, død 28.6.1874 i Kbh. (Frbg.), d. af sognepræst Michael Paludan Thorning C. (1803-59) og Johanne Larsen (1802-67). Gift 2. gang 2.7.1879 i Kbh. (Frue) med Louise Christiane Emilie Bülow, født 18.8.1855 i Nordborg, død 14.10.1922 på Frbg., d. af toldkontrollør i Nordborg, senere toldoppebørselskontrollør i Marstal Julius Conrad B. (1816-60) og Louise Margrete Elisabeth Bierg (1829-1914).

Udnævnelser

R. 1885. DM. 1894. K.2 1900. K.1 1906.

Ikonografi

Afbildet på pasteller af E. Saltoft (bl.a. Fr.borg), forarbejder til mal. af højesteret 1911 (højesteret); litografi efter dette.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1894 94f. – H. M[unch]-P[etersen] i Ugeskr. for retsvæsen B, 1912 281. N. L[assen] i Tidsskr. for retsvidenskab XXVI, Kria. 1913 191-93. Jul. Lassen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. s.å. 81-83. Frantz Dahl i Festskr. i anledn. af 200 års dagen for indførelsen af jur. eksamen, red. E. Reitzel-Nielsen og C. Popp-Madsen, 1936 225f. Højesteret 1661-1961, udg. P. Bagge m.fl. II, 1961 408. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig