A. Fleischer, Adolph Frederik Hilarius Fleischer, 12.6.1816-18.10.1895, menighedsforstander i den katolsk-apostolske kirke. Født i Århus, død i Ordrup, begravet i Kbh. (Ass.). F. blev student 1836 fra Århus, tog anden eksamen 1837 og valgte det teologiske studium. Han var i de unge år stærkt bevæget af anfægtelser; læsning af Søren Kierkegaards skrifter viste ham at ikke blot han selv var åndeligt forarmet, men at kirken var verdsliggjort. Han opgav studiet og blev 1843 adjunkt på Herlufsholm; efter sit ægteskab 1849 forlod han denne stilling og tog 1850 landmålereksamen. En farbrors død gav ham en betydelig arv, og 1853 købte han Nybogård ved Helsingør og blev 1854 folketingsmand for Svendborg amts 4. kreds. Hans religiøse interesse var stadig levende; han blev grebet af den grundtvigske vækkelse, lærte personligt Grundtvig at kende og tog del i egnens præstekonventer. Spørgsmålet om Kristi genkomst og åndens nådegaver optog ham helt, og da ingen af hans gejstlige venner kunne hjælpe ham til klarhed besluttede han at henvende sig til Charles Bohm, der tilhørte den katolsk-apostolske kirke, og som havde holdt foredrag om disse emner i Kbh.; F. traf Böhm i Berlin og vandt her klarhed over disse spørgsmål. Da den første katolsk-apostolske menighed blev oprettet 1861 i Kbh., blev F. ordineret til præst og virkede som evangelist og hyrde; 1863 indviedes han til engel og biskop og gjorde et betydeligt og opofrende arbejde for den katolsk-apostolske kirke og dens syn på det fornyede apostolat og beredelsen til Kristi komme. 1863 udgav han skriftet Jesu Christi Tilkommeise og de forudgaaende Tegn, og 1871 førte han det katolsk-apostolske menighedssyn frem ved det nordiske kirkemøde i Kbh.

Familie

Forældre: adjunkt, senere overlærer ved Århus katedralskole Edvard Christie F. (1780-1854) og Rachel Magdalene Margrethe Ache (1781-1866). Gift 1. gang 22.11.1849 i Kbh. (Vartov) med Charlotte Emilie Dorscheus, født 22.8.1819 i Kbh. (Garn.), død 27.11.1867 sst. (Holmens), d. af kaptajn, senere oberstløjtnant Frederik Emanuel Kofoed D. (1773-1843, gift 1. gang 1803 med Charlotte Amalie Banner, 1778-1807) og Charlotte Hedvig Sophie Banner (1788-1867). Gift 2. gang 20.12.1869 i Kbh. (b.v.) med Henriette Vilhelmine Lithin, født 8.1.1831 i Korsør, død 21.9.1871 i Kbh. (Holmens) (gift 1. gang 1849 med kaptajn, senere major og postmester Christian Frederik Sophus Dorscheus, 1813-68), d. af lærer, senere kordegn Johan Lauritz L. (1802-78) og Nicoline Lovise Wühr (1800-80). – Far til J. F.

Ikonografi

Kultegning. Foto.

Bibliografi

Fr. Barfod: Dansk rigsdagskalender, 1856 278. H. B. Melchior: Hist. efterretn. om Herlufsholms stiftelse, 1865 298 417. Michael Neiiendam: Frikirker og sekter, 4.udg. 1958 21 lf.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig