A. Høgsbro Holm, Arne Høgsbro Holm, 1.12.1889-8.6.1970, generalsekretær. Født i Kbh. (Vartov), død sst., urne på Ordrup kgd. Efter præliminæreksamen og uddannelse i praktisk landbrug tog H.H. en vinter på Ryslinge højskole, hvorefter han 1910–12 arbejdede på en farm i Wilbur i staten Washington, USA. Via et ophold på Tune landboskole 1912–13 kom han på landbohøjskolen, men grundet indkaldelse til sikringsstyrken, fra 1914 med rang af sekondløjtnant, blev han først landbrugskandidat 1916. To års lærervirksomhed på Tune og et års konsulentvirksomhed i Ringkøbing amt ledte 1919 frem til stillingen som husdyrbrugs-konsulent og sekretær for landboforeningerne i Kbh.s amt. Herved fik den dygtige og energiske H.H. ikke alene et førstehånds kendskab til husdyrbrugets arbejdsvilkår, men også til dets mænd og meninger, noget som var ham til allerstørste nytte da han 1922 ombyttede en løsere tilknytning til det nyoprettede landbrugsråds tidsskriftsektion med stillingen som rådets sekretær, fra 1930 med rang af generalsekretær. Med største energi og med udfoldelse af sit store talent som organisationstekniker udbyggede H.H. da i løbet af 1920erne et sekretariat som i stigende grad fik betydning som selvstændig magtfaktor. Ved at omdanne publikationen "Landbrugsrådets meddelelser" fra en intern husavis til en ugentlig eksportjournal og ved at lade sit sekretariat fungere som kvægeksportens salgskontor skabte han sig indflydelsesmuligheder som i høj grad opvejede savnet af proceduremæssige virksomhedsmetoder. Ihvorvel han derved skaffede kvægeksportinteresserne store fordele, må det dog også fastholdes at hans nære tilknytning til såvel de andelsorganiserede som de privatøkonomiske kredse bag kvægeksporten forsinkede den nødvendige omstilling fra frihandel til bunden omsætning i de første kriseår i 1930erne. Da det så i løbet af 1933–34 lykkedes at få etableret handelsoverenskomster med de vigtigste aftagerlande, først og fremmest det nazistiske Tyskland, fik de landbrugsorganisatoriske urostiftere inden for Landbrugernes sammenslutning (LS) skabt så meget røre omkring eksportarrangementet, at selv et forholdsvis heldigt gennemført injuriesøgsmål mod manden bag smædekampagnen, folketingsmand Vald. Thomsen, ikke tilvejebragte den attråede arbejdsro. Opnåede H.H. derfor ikke helt at blive accepteret som den regulerede landbrugseksports ankermand, sikrede han dog sig selv og sin organisation en betydelig prestige gennem sin dygtige ledelse af planlægningsarbejdet forud for jubilæumsudstillingen på Bellahøj 1938. Under besættelsesårene var hans faste og aldeles uimponerede optræden i selv ophedede forhandlingssituationer i høj grad med til at styrke den danske forhandlingsfront over for de tyske myndigheder. Eftersom de statslige reguleringsudvalg i de første fem efterkrigsår bibeholdt deres monopol på eksporten af vedkommende vare, udøvede H.H. stadig en central koordineringsindsats, men da denne ordning 1.4.1950 erstattedes af erhvervets egne eksportudvalg, løb han i sammenhæng med præsidentskiftet H. Hauch - Hans Pinstrup ud i en række samarbejdsvanskeligheder som 1955 – noget ufortjent i øvrigt – førte til hans fratræden. På sin robuste og direkte facon ville H.H. skabe resultater her og nu, og selv om hans samtid i høj grad anerkendte hans fortjenstfulde indsats for dansk landbrugsorganisation, så man ofte med skepsis på hans brug af metoder og veje for at nå et givet mål. Han repræsenterede Danmark ved et utal af kongresser og faglige møder og var medlem af mange selskaber og institutioner

Familie

Forældre: politiker Harald Holm (1848–1903) og Gudrun Høgsbro (1856–1938). Gift 11.4.1922 i Tåstrup med Sophie Marie Harrekilde, født 12.8.1901 i Køng, Hammer hrd., d. af købmand Peder H. (1871–1914) og Lucretia Dorthea Marie Nielsen (1876–1949).

Udnævnelser

R. 1930. DM. 1938.

Ikonografi

Tegn. af Carl Jensen udst. 1950. Foto.

Bibliografi

Erik Helmer Pedersen: Landbrugsrådet som erhvervspolitisk toporgan, 1979. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig