A. Jakobsen, Anders Jakobsen, 11.4.1852-14.7.1923, plovfabrikant. Født i Svindinge, Fyn, død i Fraugde, begravet sst. J. blev som dreng ikke anset for egnet til at gå i faderens fodspor som smed og kom i stedet som fjortenårig i tjeneste først hos en slagter, senere ved landbruget. Først som attenårig kom han 1870 i smedelære hos sin stedfar, en af datidens dygtige landsbysmede. Han blev svend 1873 og fik uddannelse i hestebeslag ved landbohøjskolen 1875. Ved siden af sin virksomhed som beslagsmed syslede J. med plovfremstilling, en interesse han allerede havde fået som lærling da han sammen med en gårdmand fra samme egn fremstillede et antal ganske vellykkede, såkaldte grebplove. Under meget beskedne forhold bosatte J. sig 1877 som smed i Over Holluf. Her fik hans interesse for plovfremstilling et stort stød fremad idet der samme efterår kom to amerikanske plove til Hollufgård som naturligvis vakte J.s interesse, og på foranledning af baron C. Juel-Brockdorff, Hollufgård, begyndte han at efterlave den amerikanske Molineplov. Efter mange vanskeligheder lykkedes forsøget, og de første plove stod færdige i foråret 1878. Da alt arbejde skulle udføres med håndkraft kunne plovsmedningen i de følgende år kun gennemføres ved et ihærdigt arbejde af J. og hans hustru. Forholdene i Over Holluf blev dog efterhånden for knebne, og 1886 flyttede J. til Fraugde hvor virksomheden udvikledes til en efter danske forhold betydelig plovfabrikation, især efter at man 1894 havde fået en dampmaskine. Plovene blev præmieret på flere udstillinger i ind- og udland og fik anerkendelser ved plovprøver. J. slog sig dog ikke til ro med de én gang vundne resultater, men fulgte stadig med i udviklingen og søgte at tilføre sin plov forbedringer, og den fandt også markeder i udlandet. 1915 overdrog han ledelsen af plovfabrikken til sønnerne Jakob Chr. (1876– 1961) og Peter (1878–1948) der 1937 omdannede virksomheden til et aktieselskab. J. var pioneren i den danske plovfabrikation, en dygtighed i sit håndværk, en stout type med energi og udholdenhed, anset både i landbo- og håndværker-kredse. Han var medstifter og bestyrelsesmedlem i Foreningen af landsbysmede i Fyns stift, formand 1889–99, og tog meget aktivt del i egnens politiske arbejde og foreningsliv. I en lang årrække var han således medlem af Fraugde sogneråd, ligesom han en tid var formand for Kertemindekredsens konservative vælgerforening.

Familie

Forældre: smedemester Jakob Christian Olsen (1817–65) og Johanne Marie Hansdatter (1817–1900, gift 2. gang 1866 med smedemester Christian Nielsen, 1837–85). Gift 28.4.1877 i Svindinge med Birthe Marie Henriksen, født 18.5.1851 i Lamdrup, Svindinge sg., død 23.10.1931 i Fraugde, d. af gårdejer Henrik Andersen (1806–67) og Gertrud Larsdatter (1811–95).

Udnævnelser

R. 1918.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

A. J., "Fraugde", 1878–1918, 1918. Maskinkonsulenten, 1918 79f. G[unnar] G[regersen] i Tidsskr. for industri, s.å. 125–28. Tidsskr. for landøkonomi, 1923 39 lf. Anton Christensen i Det danske landbrugs hist., udg. K. Hansen IV, 1925–33 80f. H. Rosenstand Schacht og E. Bergstrand i A. J. Fraugde 1878–1953, 1953 20–42. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig