A. Tuxen, Christian Frederik August Tuxen, 29.12.1850-3.11.1903, agrikulturkemiker. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Ass.). T. blev efter afsluttet skolegang i v. Westens institut uddannet ved landbruget, kom til landbohøjskolen hvor han blev landbrugskandidat 1874 og n.å. ansat som assistent ved det kemiske laboratorium under professor C. T. Barfoed. Han udførte her en række jordbundskemiske undersøgelser som de første år især angik skovjorder. Han offentliggjorde Nogle Analyser af Hedejord (Tidsskrift for Skovbrug, 1876) og udførte analyserne til P. E. Müllers berømte studier over skovjord. I hans agrikulturkemiske arbejder kom tidens mange nye problemer vedrørende kunstgødningernes anvendelse til at spille en betydelig rolle, og sine resultater meddelte han især i en lang række afhandlinger i Tidsskrift for Landøkonomi 1881-98 og fra 1896 i Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi. En del af hans undersøgelser vedrørende gødningslæren offentlig gjordes i Landwirtschaftliche Versuchsstationen. T. var med sine første arbejder udpræget kemiker, men forholdene på landbohøjskolen førte ham tillige ind på jordbundslæren. Under en vakance havde han holdt forelæsninger herover, og ved siden af sin assistentstilling ved laboratoriet virkede han 1881 –92 som docent i jordbundslære. 1892 udnævntes han til lektor i agrikulturkemi og jordbundslære og 1903 kort før sin død til professor. T.s virksomhed på geologiens område blev til at begynde med fra fagfolks side betragtet med nogen skepsis, og hans 1881 udgivne lærebog Kortfattet Jordbundslære med særligt Hensyn til den danske Jordbund blev gjort til genstand for en ikke uberettiget kritik, men han viste hurtigt at han formåede at fylde sin plads.

Med stor energi og varm interesse for faget kastede han sig over geologien, udvidede og forbedrede lærebogen som kom i flere udgaver (4. udg. 1904 ved K. Rørdam). Ved sine livlige forelæsninger forstod han at vække de studerendes interesse for geologien, og ved rejser og indkøb skabte han en fortrinlig mineralogisk samling. En årrække arbejdede han på at samle materiale til et meget tiltrængt dansk jordbundskort som han dog ikke nåede at få publiceret. Hans oversigtskort der findes på landbohøjskolen er bl.a. anvendt i H. C. Larsen: Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur (1923). T. var medstifter af Kemisk forening og nogle år medlem af Dansk geologisk forenings bestyrelse. Med sit hjertelige væsen og muntre lune var han afholdt af elever og fagfæller.

Familie

Forældre: major Christian Frederik (Friderich) August T. (1797-1850, gift 1. gang 1834 med Friederika Elisabeth Sommer, 1803-47) og Johanne Mariane Jensen (1811-89). Ugift. – Halvbror til C. T.

Bibliografi

V. Hintze i Medd. fra da. geologisk foren. IX, 1903 69-71. Nationaltid. 4.11.s.å. Odin T. Christensen i III. tid.

15.11.s.a.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig