A. Wilhelm Schiwe, Adam Wilhelm Schiwe, 25.11.1827-25.2.1901, søofficer. Født i Kbh. (Helligg.), død sst., begravet sst. (Holmens). S. blev kadet 1841, sekondløjtnant 1847, premierløjtnant 1855, kaptajn 1868, kommandør 1878 og kontreadmiral 1886. Under den første slesvigske krig var han 1848 med briggen Mercurius, 1849 med korvetten Galathea og derefter med linieskibet Skjold og 1850 adjudant hos chefen for militærstyrken på Femern. 1851–53 var han i koffardifart, først som styrmand, derefter som skibsfører. 1853 sendtes han til Vestindien for at tiltræde tjeneste i Mercurius hvor tre af løjtnanterne var døde af malaria, og 1854–57 var han næstkommanderende ved krydstoldvæsenet i det østlige distrikt. 1858 stilledes han à la suite for at overtage stillingen som eksaminator ved navigationsskolerne i Slesvig og Holsten. 1864 meldte han sig atter til tjeneste ved søværnet og blev ansat som stationsofficer ved søtransportvæsenet ved Hørup hav. I slutningen af juli sendtes han til Fanø med to dampskibe for at hente resterne af kaptajnløjtnant O. C. Hammers personel og materiel. Efter forskellige togter var S. 1872 chef for panserbatteriet Gorm i eskadre, 1875 for korvetten Hejmdal, kadetskib, 1877 for torpedoskibet Esbern Snare og 1882 for fregatten Sjælland. 1869 blev S. beordret til tjeneste ved 1. ingeniør-bataillons mineafdeling, der blev begyndelsen til det senere søminevæsen. 1872 blev han leder af flådens søminevæsen samt medlem af den for hæren og søværnet fælles søminekommission, 1878 chef for søminevæsenet og 1880 chef for søminekorpset. 1886 overtog han stillingen som chef for den flydende defension på Kbh.s red, 1889 og 92 var han chef for øvelseseskadren, og sidstnævnte år blev han afskediget på grund af alder. 1888–92 var S. formand for Søofficersforeningens bestyrelse. Han var en dygtig sømand, et velbegavet, elskværdigt og jovialt menneske, men uden specielle tekniske eller teoretiske kundskaber. Han havde forståelse for minevåbenets store muligheder og forstod at samle en kreds af kompetente og interesserede medarbejdere.

Familie

Forældre: kaptajn i kongens livkorps, justitsråd, grosserer Henrik Laurentius S. (1783–1839, gift 1808 med Johanne Birgitte Charlotte Frydendahl, født 1790; ægteskabet opløst) og Nicoline Petrine Hjelte (1785–1851). Gift 29.12.1858 i Kbh. (Holmens) med Regitze Caroline Christine Frederikke (Fritze) Hohlenberg, født 20.4.1837 i Kbh. (Garn.), død 25.12.1911 sst., d. af premierløjtnant, senere kaptajn i fodfolket Carl Johan Christian H. (1802–49) og Christiane Frederikke Elisabeth Schou (1810–84).

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1877 K.2 1885. K.1 1888.

Bibliografi

III. tid. 10.3.1901. Tidsskr. for søvæsen LXXIII, 1902 17f. H. Hansen sst. XCIX, 1928 155–90.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig