Aage Bjerre, 3.7.1868-29.1.1954, stadsingeniør. Født på Sandholm ved Lillerød, død i Lyngby, urne sst. på kgd. i familiegrav. B. tog 1885 polyteknisk adgangseksamen og blev 1891 cand. polyt. (bygningsingeniør). S.å. blev han assisterende ingeniør ved Kbh.s brolægnings- og vejvæsen og ansattes 1894 som fuldmægtig sst. 1.6.1897 blev han fuldmægtig ved vandforsyningen, og 1898 kom han til stadsingeniørens direktorat som ekspeditionssekretær; jan. 1907 blev han afdelingsingeniør sst. og 1927 stadsingeniør. Denne stilling beklædte han til 1936. – Omkring århundredskiftet havde B. i England studeret spildevandsafledning, især med henblik på den biologiske rensning af spildevandet, og den tekniske hygiejne var alle dage en af hans hovedinteresser. Fra 1911 var han censor i dette fag ved Danmarks tekniske højskole. I 1907 havde han sammen med G. Jochimsen fået 1. præmie i en konkurrence om en afvandingsplan for Gentofte kommune. Hans anden store interesse var byplanlægning. I 1909 fik han 2. præmie for et projekt til gade- og bebyggelsesplan for Københavns ydre distrikter. En række kommuner benyttede ham i tidens løb som rådgiver vedr. bebyggelsesplaner, han var ofte dommer i byplankonkurrencer, var medstifter af Dansk byplanlaboratorium 1921 og medlem af dettes arbejdsudvalg til 1926, var formand for udvalget til afholdelse af byplanmøder 1924–34 osv. Han skrev gennem årene talrige tidsskriftartikler, bl.a. i Ingeniøren, Maanedsskrift for Sundhedspleje o.a. om sine interesser der foruden de nævnte også vedrørte æstetiske og sociale forhold.

Familie

Forældre: proprietær, senere vinhandler Johannes B. (1843–1919) og Inger Marie Emilie Brønniche (1846–1916). -29.4.1898 i Valby (Jesusk.) med Edle Louise Bentzen, født 26.9.1870 i Kbh. (Trin.), død 4.2.1964 på Nybrogård, Gladsaxe, d. af cigarfabrikant Julius Konstantin B. (1835–1918) og Charlotte Marie Amalie Holders (1841–1922).

Ikonografi

Foto (Stadsingeniørens direktorat).

Bibliografi

Charles I. Schou i Dansk arkitektforenings t. (Bygmesteren), 1927 31. O. Forchhammer i Stads- og havneingeniøren, 1936 86f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig