Aage Bjerre

Aage Bjerre, 3.7.1868-29.1.1954, stadsingeniør. Født på Sandholm ved Lillerød, død i Lyngby, urne sst. på kgd. i familiegrav. B. tog 1885 polyteknisk adgangseksamen og blev 1891 cand. polyt. (bygningsingeniør). S.å. blev han assisterende ingeniør ved Kbh.s brolægnings- og vejvæsen og ansattes 1894 som fuldmægtig sst. 1.6.1897 blev han fuldmægtig ved vandforsyningen, og 1898 kom han til stadsingeniørens direktorat som ekspeditionssekretær; jan. 1907 blev han afdelingsingeniør sst. og 1927 stadsingeniør. Denne stilling beklædte han til 1936. – Omkring århundredskiftet havde B. i England studeret spildevandsafledning, især med henblik på den biologiske rensning af spildevandet, og den tekniske hygiejne var alle dage en af hans hovedinteresser. Fra 1911 var han censor i dette fag ved Danmarks tekniske højskole. I 1907 havde han sammen med G. Jochimsen fået 1. præmie i en konkurrence om en afvandingsplan for Gentofte kommune. Hans anden store interesse var byplanlægning. I 1909 fik han 2. præmie for et projekt til gade- og bebyggelsesplan for Københavns ydre distrikter. En række kommuner benyttede ham i tidens løb som rådgiver vedr. bebyggelsesplaner, han var ofte dommer i byplankonkurrencer, var medstifter af Dansk byplanlaboratorium 1921 og medlem af dettes arbejdsudvalg til 1926, var formand for udvalget til afholdelse af byplanmøder 1924–34 osv. Han skrev gennem årene talrige tidsskriftartikler, bl.a. i Ingeniøren, Maanedsskrift for Sundhedspleje o.a. om sine interesser der foruden de nævnte også vedrørte æstetiske og sociale forhold.

Familie

Forældre: proprietær, senere vinhandler Johannes B. (1843–1919) og Inger Marie Emilie Brønniche (1846–1916). -29.4.1898 i Valby (Jesusk.) med Edle Louise Bentzen, født 26.9.1870 i Kbh. (Trin.), død 4.2.1964 på Nybrogård, Gladsaxe, d. af cigarfabrikant Julius Konstantin B. (1835–1918) og Charlotte Marie Amalie Holders (1841–1922).

Ikonografi

Foto (Stadsingeniørens direktorat).

Bibliografi

Charles I. Schou i Dansk arkitektforenings t. (Bygmesteren), 1927 31. O. Forchhammer i Stads- og havneingeniøren, 1936 86f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig