Aage Gjessing, 21.3.1861-6.2..1932, kredit- og hypotekforeningsdirektør. Født i Tønder, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). G.s barndomsår i Tønder hvor faderen havde valgt at blive efter krigen 1864 for at støtte den svage danskhed i byen var stærkt præget af de nationale modsætninger og indtrykket af de tyske omgivelsers fjendtlige holdning. Faderen havde bestemt at alle hans fem sønner skulle optere for Danmark, og G. blev derfor 1871 sat i Horsens latinskole. Men han følte sig stærkt knyttet til Sønderjylland, og under ferierne i hjemmet traf han den senere redaktør af Flensborg Avis J. Jessen som var huslærer for hans yngre søskende. G. dimitteredes 1879 og valgte jura som fag, men helligede sig tillige med iver naturhistoriske og litterære studier. Efter at have taget juridisk embedseksamen 1885 fik han ansættelse som byfogedfuldmægtig i Vejle og 1887 som fuldmægtig hos overretssagfører H. F. Tetens i Randers. 1889 blev han sagfører sst. og to år senere overretssagfører. Efter at Tetens 1887 var blevet udnævnt til administrerende direktør for Østifternes Kreditforening måtte G. foruden sagførervirksomheden tillige varetage hans pligter som direktør for den likviderende Kreditforening af købstadgrundejere i Nørrejylland. 1888 blev han Tetens' efterfølger som direktør for sidstnævnte forening. 1898 overtog han stillingen som administrerende direktør for den under oprettelse værende Kreditforening for industrielle ejendomme i Kbh., og 1900 valgtes han tillige til administrerende direktør for Kbh.s Hypotekforening som var oprettet 1895, men endnu ikke havde nået synderlig udvikling. G. var formand for hypotekforeningernes stående udvalg fra dets oprettelse 1904 til sin død.

Som kreditforeningsformand indtog G. en særstilling. I en tid da interessen for principielle og tekniske kreditforeningsspørgsmål var såre ringe tog han problemerne op til behandling og gennemtrængte dem med sin klare ånd. Han forfægtede sine ideer med stor nidkærhed og overlegen dygtighed, og det lykkedes ham at føre adskillige af dem ud i livet i de to foreninger som han ledede. G. har gjort udførlig rede for sin opfattelse af kreditforeningsspørgsmålene i Kbh.s Hypotekforenings jubilæumsskrift af 1920. – Efter Sønderjyllands genforening med Danmark fik G. lejlighed til at medvirke ved dansk kreditforeningsvæsens indførelse i sin hjemstavn. Inden for kreditforeningernes stående fællesudvalg var han den eneste der anbefalede oprettelsen af en særlig kreditforening for Sønderjylland. Men hans autoritet var tilstrækkelig garanti for foretagendets forsvarlighed. Sønderjyllands Kreditforening blev oprettet, og G. affattede dens statutter og var også på anden måde en god støtte for den unge forening. – G. var lykkelig over at have anvendt sine manddomsår til en virksomhed som havde hans fulde interesse. Men han fandt tillige tid til at beskæftige sig med andre forhold og discipliner af den forskelligste art. Karakteristisk for ham var hans store alsidighed og hans lyst til at trænge til bunds i de ting som havde fanget hans interesse hvad enten det var botanik, astronomi, ægyptologi eller lettere idrætter som skak og amatørfotografering. 1913-15 var han medlem af Gentofte sogneråd. Han var gennem mange år formand for understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker og fra starten medlem af bestyrelsen for aktieselskabet Investor.

Familie

Forældre: notar og advokat Jens Georg G. (1824-82) og Frieda Charlotte Sophie Lassen (1834-1907). Gift 2.5.1890 i Vejle med Anna Betty Christiane Friis, født 7.4.1867 i Vejle, død 14.6.1935 i Gentofte, d. af apoteker, justitsråd Hans Emil F. (1827-1910, gift 1. gang 1857 med Anne Ditlevine Monrad, 1836-65) og Marie Magdalene Marenza Termansen (1840-1912).

Udnævnelser

R. 1923.

Ikonografi

Mal. af Einar Hein, 1925 (Forenede Kreditforeninger). Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig