Aage L. Rytter, Aage Lindhardt Nielsen Rytter, 17.12.1900-12.2.1961, handelsminister. Født i Als, Østjylland, død i Gentofte, urne i Branths plantage, i Hammer bakker ved Sulsted. Fra seksårs alderen havde R. sin opvækst i Verninge på Fyn hvor faderen da virkede som lærer. R. tog præliminæreksamen fra Glamsbjerg friskoles kursus 1916, var et år ved landbruget og blev student fra Odense katedralskole 1920. Han uddannedes videre på Niels Brocks handelsskole 1920–22 og derefter i forskellige brancher. Efter et år som direktør i radiofirmaet Andersen & Meyer blev han 1929 sekretær i tobaksindustrien, 1934 direktør for samtlige organisationer inden for branchen og 1946 formand for cigar- og tpbaksfabrikanternes forening. Med sit indgående kendskab til denne industrigren var han meget benyttet i reguleringsordningerne under anden verdenskrig, bl.a. i prisdirektoratets tobaks-udvalg, råtobak-udvalget og tobaksindustriens fællesindkøb. Endvidere sad han som medlem af industrirådet fra 1933 og i repræsentantskabet for dansk arbejdsgiverforening fra 1932 og for industriforeningen fra 1942. Dertil kom medlemskab af toldrådet 1946 og formandskabet i erhvervenes skatteudvalg 1948. R. havde i sit arbejde inden for tobaksindustrien vist sig som en overmåde dygtig og effektiv erhvervsmand med overblik og organisationstalent. Efter besættelsen gik han ind i politik og valgtes af de konservative til folketinget i Horsenskredsen 1945. I de næste par års brydninger i partiet om Sydslesvigpolitikkén og J. Christmas Møller indtog han en mæglende holdning, men stod næppe Christmas Møllers synspunkter så fjernt. Han talte ved afsløringen af monumentet for Christmas Møller i Odense 1950 og var formand for Christmas Møllers mindefond. Ved valget 1947 opstillede R. i søndre storkreds i Kbh., men opnåede ikke valg. 1951 skiftede han fra tobaks- til bryggeribranchen og blev medlem af direktionen for A/S De forenede Bryggerier (Tuborg) og april s.å. valgtes han til formand for Industrirådet og Industriforeningen, men få måneder efter lod han sig overtale til at nedlægge disse hverv og indtræde som handelsminister 13.9.1951 i regeringen Erik Eriksen-Ole Bjørn Kraft efter Ove Weikop der overtog en borgmesterpost i Kbh. Han blev en effektiv og energisk leder af sit ministerium. Modsat handelens mand Weikop var R. industriens mand og gennemførte lov om udlån af 30 mio. kr. til produktionsfremmende investeringer i industrien, men Danmarks medlemskab af OEEC gjorde liberaliseringen af handelen til hans hovedopgave. Liberaliseringsprocenten, dvs. den andel af importen som var restriktionsfri, var 65 pct. og han gav tilsagn om at hæve den til 75 pct. Desuden indførte han dollarpræmieringsordningen der betød at eksportører af varer til dollarområder fik fri rådighed over 10 pct. af eksportværdien der stilledes til rådighed i "blød" valuta, ikke i dollars, og især satte gang i import af motorkøretøjer. – Ved regeringens afgang 30.9.1953 vendte R. tilbage til Tuborgs direktion, blev 1956 atter formand for Industrirådet og Industriforeningen og var stærkt optaget af industriens eksport og erhvervslivets samarbejde med forskningen. Derudover sad han i bestyrelsen for A. P. Møllers selskaber, Chr. Augustinus Fabrikker, W. Langreuters Eftf. og Brdr. Braun. R. var først og fremmest den energiske, idérige industrimand, i mindre grad politiker. Han havde ikke efter ministertiden noget offentligt politisk hverv, men talte gerne på konservative hovedbestyrelses- og landsrådsmøder, og partiet havde fordel af at tælle en fremragende erhvervsmand med politisk indsigt og erfaring i sin inderkreds. R. vil dog mest blive husket for sin indsats i industriorganisation og i de to brancher øl og tobak.

Familie

Forældre: førstelærer Jens Christian Nielsen R. (1869–1945) og Bodil Johanne Nielsen (1877–1964). Gift 17.3.1928 med Andrea Hansen, født 9.6.1904 i Nårup, død 6.8.1979 i Kbh. (Sions), d. af gårdejer Henning H. og Johanne Kirstine Hansen.

Udnævnelser

R. 1947. K. 1953.

Ikonografi

Afbildet på A. Tørsleffs mal. af grundlovens underskrivelse 1953 (folketinget). Foto.

Bibliografi

Interviews i Børsen 15.12.1950 og Berl. tid. 17.12. s.å. -Carl Kauffeldt i Det konservative folkepartis hist. IV, 1966. De danske ministerier 1929–53, ved Tage Kaarsted, 1977.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig