Aage N. Nikolajsen, Aage Nicolaj Bønløkke Nikolajsen, 22.10.1877-31.5.1962, proprietær. Født i Ålsrode, Ålsø sg, død i Grenå, begravet på Ålsø kgd. Landsbyskoleuddannelse og praktisk landbrugsvirksomhed, suppleret med kortere ophold på Askov og Næsgård, var de forudsætninger N. rådede over da han som 18-årig måtte påtage sig den opgave at bestyre fødegården for sin mor. Fire år senere overtog han den stærkt forgældede ejendom, men en overlegent dygtig landmandsindsats i forening med opadgående konjunkturer bragte ham snart ind i smult vande. 1911 købte han naboejendommen Kejsergården, og derved rådede han i alt over et tilliggende på 225 tdr. land. Det var især planteavlen han excellerede i – frøavl og korndyrkning på basis af de mest ydedygtige sorter var hans svar på tidens driftsøkonomiske udfordring. Hans viden herom og vidde i udsynet var enestående. Det forlenede også hans hærdebrede proprietærskikkelse med en fast og rolig sikkerhed som ikke kunne undgå at gøre indtryk på omgivelserne. Der blev uvilkårligt givet plads for ham – og lyttet til ham – når han viste sig i en offentlig sammenhæng. Grenå landboforening valgte ham 1910 ind i bestyrelsen, og fra 1921 til 1940 var han foreningens formand. Hans største indsats kom her til at bestå i at han sammen med konsulent Arne Larsen-Ledet etablerede en ungdomsskole for vordende landmænd, den første af den slags. Landboforeningsarbejdet førte ham i 1922 ind i bestyrelsen for De samvirkende danske landboforeninger, ligesom de jyske landboforeninger i 1927 gjorde ham til 2. viceformand og 1933 til 1. viceformand, en post han havde i 15 år. Da man der i 1930 skulle finde en afløser til P. P. Pinstrup på formandsposten var N. landstingsmand H. Hauchs medbejler, men denne vandt med en lille margin. Selv havde han afslået at lade sig opstille som kandidat til folketinget. Til gengæld blev kombinationen Hauch-N. den helt ideelle da de jyske landboforeninger i 1930erne blev skueplads for en lidenskabelig debat mellem tilhængere af oprørsbevægelsen Landbrugernes sammenslutning og organisationsloyale landmænd. N.s klippefaste styrke og ubetingede formandsloyalitet gav Hauch det rygstød som var nødvendigt for at dæmme op for L. S.-folkene. Gennem medlemskabet af landbokommissionen af 1931 satte N. sin saglige og personlige integritet ind på at få skabt den holdningsændring hos landbrugets politikere der var nødvendig for at få tilvejebragt de store forlig 1932-33 mellem socialdemokratiet og venstre. På en række andre områder af vidt forskellig karakter gjorde man også brug af N. Han var således medlem af Landbrugsrådet (til 1954), af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, af Statens jordlovsudvalg, af diverse repræsentantskaber, og han var formand for repræsentantskabet for Landbygningernes alm. brandforsikring for blot at nævne enkelte eksempler. Som de jyske landboforeningers repræsentant var han med til at arrangere Det kgl. teaters provinsturneer. De jyske landboforeninger bevidnede deres anerkendelse af hans indsats ved at gøre ham til foreningens æresmedlem og ved at tildele ham sølvmedaljen for landboflid. Landhusholdningsselskabet gav ham tilsvarende dets største sølvbæger for fremragende landmands-indsats.

Familie

Forældre: gårdejer Niels N. (1849-92) og Karen Bønløkke (1850-1938). Gift 1. gang 11.3.1904 i Grenå med Marie Nobel, født 25.2.1875 sst-, død 9.10.1935 sst., d. af købmand Frederik Carl Emilius N. (1832-88) og Amdiline Christiane Kruuse (1839-81). Gift 2. gang 10.10.1937 i Hammel med operasanger Birgit Engell, født 18.9.1882 i Berlin, død 28.7.1973 i Grenå, d. af fabrikant Herman Adolph Engel (1849-1927) og Vilhelmine Sophie Charlotte Rasmussen (1857-1938).

Udnævnelser

R. 1934. DM. 1947.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. K. H[augaard] i Jydsk landbrug XXIX, 1947 627f og XXXIV, 1952 737f. Anders Andersen sst. XLIV, 1962 339f. Gunnar Hansen og M. Andersen: Foregangsmænd i jysk landbrug i hundredåret efter 1864, 1965 123-25. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig