Aage Sølver, Aage Sølver Schou, 31.8.1873-28.12.1941, organisations eder sølvsmed. Født i Kbh. (Jons.), død sst., urne på Hellerup kgd. Fra sit hjem tog S. betydelige interesser for kunst og håndværk i arv. Han fik uddannelse som sølvsmed, og efter en tids ophold i udlandet påbegyndte han i Kbh. en mindre sølvsmedje som han imidlertid snart efter opgav idet organisationsarbejde i voksende grad lagde beslag på hans tid og kræfter. Hans organisationsmæssige hovedgerning deltes mellem Fællesrepræsentationen for dansk håndværk og industri hvor han i otte år var redaktør Julius Wulffs højre hånd, og Håndværkerforeningen i Kbh. Efter Wulffs død 1924 overtog han stillingen som fællesrepræsentationens administrative leder og var de skiftende formænd en stor støtte samtidig med at han udfoldede en flittig skribentvirksomhed. Ikke mindst var det hans fortjeneste at fællesrepræsentationen fjernede sig fra Jul. Wulffs stærkt konservative linje der lå tæt op ad erhvervspartiet der netop kort før Wulffs død i 1924 led sit endelige politiske nederlag. Som redaktør af fællesrepræsentationens blad og som leder af dets sekretariat havde S. stor indflydelse på organisationens politiske linje. Hans arbejde gik da også i retning af at holde organisationen klar af 1930ernes yderliggående politiske bevægelse: Håndværkernes sammenslutning, ofte blot benævnt H. S. der var inspireret af en tilsvarende bevægelse inden for landbruget. Bevægelsens program var radikalt i tone og indhold. Det krævede indgreb mod storkapitalen og støtte til det mindre håndværk og stærkere handling af fællesrepræsentationen. Foruden fællesrepræsentationens blad redigerede S. også Håndværkerforeningens medlemsblade samt Guldsmedebladet og skrev en række bøger vedrørende håndværks-emner hvoriblandt flere jubilæumsskrifter (bl.a. (med C. Nyrop) Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk 1879–1929, 1929, og Danske Guldsmede og deres Arbejder gennem 500 Aar, s.å.). Som fællesrepræsentationens kontorchef var han en søgt foredragsholder i håndværkerkredse over hele landet ligesom han beklædte et stort antal tillidsposter inden for offentlige kommissioner og udvalg. En hjertesygdom tvang ham i foråret 1938 til et længere hospitalsophold, og tiltagende svagelighed nødsagede ham til i de følgende år at opgive de fleste af sine hverv. Han var dog til sin død kommitteret i fællesrepræsentationen hvis position og organisatoriske styrke i mellemkrigsårene for en ikke ringe del netop skyldtes hans flittige arbejde.

Familie

Forældre: malermester Peter Christian Schou (1845–1917) og Maria Bornemanna Sølver (1845–1914). Gift 1. gang 13.6.1896 i Malmø med Theodora Emilie Marie Nielsson, født 5.12.1870 i Kbh. (Helligg.), død 12.8.1937 sst., d. af skrædder Nils N. (1842–95) og Cecilie Marie Clausen (1843–1905). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang med Maren Cathrine Thomassen, født 12.6.1881 i Kbh. (Garn.), død 7.11.1940 på Frbg., d. af smørhandler Graves Christian T. (1855–1936) og Maren Jensen (1860–1942). Gift 3. gang med Ebba Heckscher, født 28.4.1896 i Maribo, død 14.7.1973 i Gentofte (gift 2. gang 1945 med komponist Rudolph Simonsen, 1889–1947), d. af læge Oscar Behrend H. (1860–1931, gift 2. gang 1904 med Johanne Margrethe Waarsøe, 1874–1929) og Karen Hertz (1866–1942, gift 2. gang 1904 med lektor William Georg Schoustrup, 1860–1960).

Ikonografi

Tegn. af H. S. Hermansen og af Otto Christensen. Foto.

Bibliografi

Håndværkerbl. 1.1.1942. Arbejdsgiveren 16.1. s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig