Aage Schæffer

Aage Schæffer, Aage Vilhelm Fritz Schæffer, 7.11.1884-1.5.1971, apoteker, historiker. Født i Kbh. (Garn.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Garn.). S. tog almindelig forberedelseseksamen 1900, og 15.3. s.å. begyndte han som discipel på Løve apoteket i Kbh. Han bestod i okt. 1903 medhjæl-pereksamen. Fra 1903–04 konditionerede han på Hjorte apoteket i Kbh., og derefter studerede han ved Den pharmaceutiske læreanstalt, blev cand.pharm. april 1906 (1. kar.). Kun afbrudt af militærtjenesten i 1909 havde S. ansættelse på flere apoteker i Kbh., sidst på apoteket Falken fra 1917–34 da han fik bevilling til Kultorvets apotek i Kbh. Han var indehaver af dette apotek til han faldt for aldersgrænsen 30.11.1959. Han påtog sig i årene som farmaceut en lang række faglige opgaver. I farmaceutforeningen var han medarbejder ved Farmaceutisk Tidende og havde revisor- og sekretæropgaver. 1918 blev han repræsentant i Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, og fra 1933 til 1966 var han selskabets formand. I arbejdet for understøttelsessel-skabet viste S. en oprigtig interesse for det faglige velgørenhedsarbejde. Fra 1942–58 var han censor ved den farm. medhjælpereksamen. S.s største indsats blev hans farmacihistoriske forskning. Efter kandidateksamen havde han kastet sig over botaniske studier, men det bundne apoteksarbejde hindrede ham i at dyrke denne interesse dybtgående. Apoteksarbejdet kunne bedre forenes med historiske studier, og til en begyndelse udarbejdede han to jubilæumsskrifter for sin gamle skole, Frederik Barfods skole. Arbejdet med farmaceutiske årbøger og stater skærpede hans historiske interesse, og hans første faglige arbejde var et foredrag og en artikel om hofapotekerne. Videnskabelig forskning i dette emne resulterede i 1963 i værket Hofapotekere og hofkemikere i Danmark. Studier til dansk apotekervæsens historie. S. er forfatter til mange skrifter om apoteksjubilæer samt biografiske afhandlinger. Hans bibliografi over danske farmacihistoriske værker udkom i Theriaca 1959 med supplement i 1969 (udvidet og genoptrykt 1982). Et hovedværk blev fembindsværket De danske Apotekers Historie (s.m. E. Dam), og for S. blev det et arbejde som strakte sig over 50 år idet femte og sidste bind udkom 1966. På S.s initiativ stiftedes 1953 Dansk farmacihistorisk selskab, og han var fra starten til sin død selskabets formand. S. oprettede ved testamente en fond bl.a. for publikation af faghistoriske skrifter. S. blev hædret med Alfred Benzons legat for videnskabeligt forskningsarbejde 1960, med Lederle-prisen 1967. Han var æresmedlem af Dansk med.hist. selskab. 1969 blev han promoveret som dr. pharm, h.c. ved Danmarks farmaceutiske højskole.

Familie

Forældre: fabrikbestyrer Fritz Andreas S. (1852 el. 53–98) og Johanne Bærenthine Petersen (1850–1925). Gift 21.6.1924 i Skårup med Paula Sofie Schwensen, født 14.10.1891 i Vejstrup sg., død 28.2.1953 i Kbh. (Chr.), d. af forpagter Sophus Jens S. (1862–1930) og Kirsten Magdalene Caroline Clausen (1867–1954).

Udnævnelser

R. 1947.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Theriaca XIX, 1978 11 f (selvbiografi). – E. Dam og Aa. S.: De danske apotekers hist. V, 1966 357f. Sv. Aage Simonsen i Farmaceutisk tid. LXXVII, 1967 1137–40. V. Gaunø Jensen i Medd. til medlemmerne af da. farmacinist, selsk., 1968 nr. 10 159–65 (heri bibliografi). – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig