Aage Vater, Jens Aage Oluf Vater, 9.6.1872-15.9.1948, arbejdsdirektør. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Elias), begravet på Frbg. kgd. V. blev student 1890 fra Lyceum, 1896 cand.jur. og s.å. sagførerfuldmægtig i Slagelse, 1897 i Kbh. og 1899 i Nykøbing F. hvor han kort efter blev sagfører og 1902 overretssagfører. I denne by oparbejdede han en anselig forretning, men søgte dog 1920 til Kbh. hvor han konstitueredes som politiassessor for n.å. at motage kgl. udnævnelse. Da tilsynet med arbejdsløshedskasserne og arbejdsanvisningen ved loven af 22.12.1921 forenedes i ét embede, opfordrede den daværende indenrigsminister, O. Krag, der fra sin adjunkttid i Nykøbing F. kendte V.s arbejdsevne og dygtighed V. til at lade sig udnævne til arbejdsdirektør (1922). Betegnelsen ændredes 1927 til direktør for arbejdsanvisningen og arbejdsløshedsforsikringen for atter 1933 ved den da stedfindende omfattende kodifikation af den sociale lovgivning at ændres til arbejdsdirektør. 1942 tog han sin afsked.

Fra sin sagførertid var V., over hvis kraftige skikkelse der var et vist militært anstrøg, kendt som en mand der med myndighed og slagfærdighed forstod at gøre sin opfattelse gældende, men det vakte dog stor overraskelse at valget til den meget krævende stilling som arbejdsdirektør faldt på ham der ikke tidligere havde beskæftiget sig med offentlig virksomhed eller deltaget i det offentlige liv. Hans udnævnelse blev genstand for megen partipolitisk polemik, og i arbejderkredse blev han mødt med mistænksomhed og betegnet som arbejderfjendtlig. Tiden gav imidlertid V. fuldstændig oprejsning, og ved sin afgang stod han som en leder hvis sagkundskab, forhandlingsevne og retsindighed anerkendtes fra alle sider. Ved hans embedstiltrædelse var arbejdsløshedskasserne i dyb gæld, men ved et solidt og målbevidst arbejde fik V. kassernes økonomi forbedret således at de ved hans afgang besad en meget anselig formue, i stand til at honorere de krav som omfattende arbejdsløshed måtte stille til dem. Arbejdsløshedsforsikringen havde i V. en varm forkæmper, men herudover arbejdede han bestandig ivrigt for at modvirke de moralske følger af lediggang ved bl.a. at tilskynde de arbejdsløse til gennem faglig eller elementær undervisning at dygtiggøre sig på de dertil oprettede skoler og kurser.

På adskillige områder vedrørende arbejdsforhold o.l. blev V.s sagkundskab taget i brug: 1922-42 var han formand for arbejdsnævnet og 1927-42 formand i bestyrelsen for samt forretningsfører for arbejdsløshedsfonden; endvidere var han 1922-29 medlem af socialrådet, 1924-27 af arbejdskommissionen og 1938-42 af beskæftigelsesudvalget. Fra 1923 var han medlem af bestyrelsen for Kbh.s Frihavns A/S, fra 1938 tillige af bestyrelsen for Revisions- og forvaltningsinstituttet og 1921–45 formand for Siemens Elektricitets A/S. V. har udgivet Haandbog i Arbejdsløshedslovgivningen ..., 1925, Arbejdsløshedslovgivningen i Danmark gennem 25 Aar, 1907-32, 1932, Den offentlige Arbejdsanvisning i Danmark gennem Aarene 1913-38, 1938 og har endvidere forfattet talrige artikler om arbejdsløshedsforsikring m.m.

Familie

Forældre: musiker, senere musikdirigent ved livgarden, krigsråd Jens Ferdinand V. (1838-1916) og Oline Sophie Dragsted (1841-1922). Gift 1.12.1899 i Kbh. (Matth.) med Mary Fanny Inger Halvorsen, født 11.9.1875 i Kbh. (Trin.), død 11.1.1973 sst. (Elias), d. af kreaturhandler, senere grosserer Jens Peter Halvor H. (1849-1910) og Anna Charlotte Amalie Jensen (1854-1927).

Udnævnelser

R. 1923. DM. 1928. K.2 1934. K.1 1942.

Ikonografi

Buste af V. Gustafson, 1932. Tegn. af Otto Christensen, 1942 (Fr.borg). Buste af Per Linnemann Schmidt, 1943. Foto.

Bibliografi

Aa. V.: Et tilbageblik 1922-42, 1942. – Børsen 9.6.1932; sst. 4.4.1942 (interview). Arbejdsmændenes fagbl. XLVII, 1942 272f. Arbejdsgiveren, s.å. 191f. [Flemming Madsen] i Berl. aften 15.9.1948. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig