Abraham César Lamoureux, l'Amoureux, d. 27.4.1692, billedhugger. Født i Metz. Begravet i Kbh. (Trin.). Om L.s ungdom og uddannelse vides intet ud over angivelsen af hans fødested. Formentlig er han 1664 sammen med sin mor og stedfaderen, billedhuggeren Jean Baptiste Dieussart kommet til Sverige hvor han sidst i 1660'erne var i greve M. G. de la Gardies tjeneste. Ved et slagsmål på Venngarn slot deltog således i sept. 1669 "grefvens franske bildhuggare Abraham L'Ammoureux". L. havde allerede tidligere været virksom på Ulriksdal for de la Gardie og formentlig medvirket ved udførelsen af Dieussarts store fontæneskulptur med Perseus, Andromeda og dragen. 1670 kom han i lære hos Nicolaes Millich, men rømte allerede s.å. til Güstrow fra sin læreplads. Han synes dog at være vendt tilbage 1671 og på ny indtrådt i de la Gardies tjeneste, for hvem han udførte forskellige haveskulpturer på Venngarn og Karlberg. I april 1677 trådte L. i enkedronningens tjeneste som hofbilledhugger på Ulriksdal, og i sept. 1678 sluttede de la Gardie kontrakt med ham om udførelsen af en fontænegruppe til Karlberg slotshave, Neptun med havheste. Først i 1680'erne trådte L. i dansk tjeneste, idet han fra sankthansdag 1681 fik besolding som Christian V's billedhugger. Det er rimeligvis med henblik på kongens rytterstatue han er blevet indkaldt, men hans første arbejde (1682) var for øvrigt af samme art som hans svenske haveskulpturer, nemlig en stor forgyldt blygruppe af en hjort, forfulgt af hunde, oprindelig opstillet ved Jægersborg slot, men ca. 1686–1771 placeret i Fr.borg slotssø. 1682 synes han også at være begyndt på Christian V's rytterstatue, idet der s.å. udbetales ham til gips samt bly "til en hests lignelse at støbe og forme". 1685 træffer man i regnskaberne yderligere udgifter til statuens støbning, og dette og de følgende to år udgifter til stenpostamentet, udført af stenhugger Johan Franck. I foråret 1687 så den svenske arkitekt N. Tessin d.y. statuen og desuden enten en tegning (kobberstiksaml.) eller en model til monumentet, idet han omtaler de oprindelig projekterede fire allegoriske figurer som "slaver". På det udførte monument er de erstattet af styrken (Herkules), æren (Artemisia), modet (Alexander den Store) og klogskaben (Minerva), mens en nøgen mandsfigur, misundelsen, er placeret under hestens bug. De fire figurer er først senere – muligvis efter L.s død – blevet anbragt på soklen og er måske udført af hans bror Claude, da der så sent som 1693–95 foretoges restudbetalinger til enken på arbejdet på "Kongens Torv". Statuen der støbtes i bly og forgyldtes viser kongen i romersk imperatorkostume, ridende i roligt skridt, ret typen på barokkens svære og tunge ryttermonumenter. Lige fra 1717 til vor tid har man ofte måttet foretage reparationer på statuen. 1945 opstilledes endelig en bronzekopi, udført af E. Utzon-Frank, på Kongens Nytorv, mens originalen deponeredes på Tøjhusmuseet. Af arkivalsk sikre værker af L. kendes i Danmark nu kun på Rosenborg en portrætmedaljon i marmor af Christian V, købt 1694 af enken og opsat over døren til regaliekammeret. Desuden tilskrives han en marmorstatuette af kongen (Gisselfeld) samt forskellige havefigurer (to såkaldte "positurbørn", Herkules og Mars, i Rosenborg have, Herkules i Borchs kollegium). – L.s bror Claude Lamoureux der også var billedhugger, kan påvises her i landet fra 1686–99, da han efter Christian V's død fik udbetalt penge til at rejse for.

Familie

Forældre: N.N., formentlig gift unavngiven kvinde (død 1668 i Stockholm, gift 2. gang med billedhuggeren Jean Baptiste Dieussart, -1664–1672-). Gift 21.2.1675 i Stockholm med Anna Thiel (død tidl. 1707), d. af våbensmed Hans T.

Bibliografi

Aug. Hahr: Konst och konstnärer vid M. G. de la Gardies hof, Uppsala 1905 = Skr. utg. av Kungl. human. vetenskapssamf. i Uppsala IX,4 79 85 96. Frederiksborg II, ved Fr. Beckett, 1914. E. Marquard i Fra arkiv og museum 2. ser. I, 1916–25 237–49. L. Swane sst. 371–74. Hj. Friis: Rytterstatuens hist. i Europa, 1933. Bertil Waldén: Nicolaes Millich och hans krets, Sth. 1942. Kai Flor: Hesten på Kongens Nytorv, 1946.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig