Adam Paulsen, Adam Frederik Wivet Paulsen, 2.1.1833-11.1.1907, fysiker, meteorolog. Født i Nyborg, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). P. gik først på Nyborg realskole, derefter på Metropolitanskolen og senere på Sorø akademi. Efter nogle år som huslærer blev han ansat ved matrikelkontoret. 1859 blev han student og 1866 tog han magisterkonferens i fysik. Fra 1873 var han timelærer og fra 1878 adjunkt ved Metropolitanskolen. 1880 blev P. opfordret til at forberede og lede en ekspedition der 1882-83, som et led i de internationale polarekspeditioner, skulle undersøge de meteorologiske og jordmagnetiske forhold i Grønland. 1884 blev P. bestyrer og senere direktør for Meteorologisk institut, et hverv han bestred til sin død.

Observationsmaterialet fra Grønlandsekspeditionen er behandlet i Observationes internationales polaires 1882-83. Expedition Danoise, 1886-94. Foruden målemateriale fra ekspeditionen indeholder publikationen en bearbejdelse af ældre meteorologiske og jordmagnetiske iagttagelser på Grønland samt en beskrivelse af fønvinden. Under ekspeditionen foretog P. også studier af nordlys. I Videnskabernes Selskabs Oversigter 1889 og 1894 skrev han Studier over nordlysets natur. I artiklen fra 1894 fremsatte han den teori at nordlys fremkommer ved stråling af samme art som katodestråling i udladningsrør, en teori hvoraf væsentlige træk anerkendes i dag. Vinteren 1899-1900 foretog P. en ekspedition til Akureyri i Nordisland for at fotografere nordlysspektre og bestemme nordlysenes højder over jordoverfladen. Allerede under opholdet i Island sendte P. til Videnskabernes selskab meddelelse om at ekspeditionen havde fundet adskillige linjer i nordlysspektrene, og at flere af disse linjer måtte tilskrives kvælstof og ilt. Ekspeditionens resultater offentliggjorde han i Memoires du Congrès international de Physique, 1900 samt i Vidensk. Selsk. Oversigter 1900 og 1901. P. fortsatte som direktør sin forgængers arbejde med at udbygge Meteorologisk institut. Under P.s ledelse oprettedes særlige afdelinger for vejrtjeneste og jordmagnetiske undersøgelser. P. foretog selv omfattende magnetiske målinger rundt om i Danmark og opdagede herved de magnetiske anomalier på og omkring Bornholm. Han gik meget op i arbejdet med konstruktion af selvregistrerende måleudstyr, bl.a. til meteorologiske målinger og til undersøgelser af vandstanden i danske farvande og i farvandene om Færøerne og Island.

P. skrev talrige artikler i såvel udenlandske som danske tidsskrifter, bl.a. kan nævnes The Climate of Denmark, Washington, 1896, Über die milden Winde im grönländischen Winter, i Meteorol. Zeitschr., 1889. Han skrev flere bøger, således Naturkræfterne I-III, 1874-79 (2. udg. I-III, 1893-95), et populært værk. Endvidere Lærebog i Optik, 1876 (2. opl. 1894), Lærebog i navlisk Meteorologi, 1866 og Lærebog i Meteorologi og Jordmagnetisme, 1890. – P. blev medlem af Videnskabernes selskab 1888, var medlem af flere meteorologiske selskaber og af den permanente internationale meteorologiske komité.

Familie

Forældre: toldfuldmægtig, senere oppebørselskontrollør ved Strømtolden Johan Aarslef P. (1794-1861) og Sophie Charlotte Wivet (1802-82). Ugift.

Udnævnelser

R. 1883. DM. 1898.

Ikonografi

Træsnit 1891 efter foto. Afbildet på P. S. Krøyers mal. af møde i Videnskabernes selskab, 1897 (Vidensk. selskab). Afbildet på flere akvareller af Harald Moltke 1899 og 1900. Tegn. af samme, 1900. Foto.

Bibliografi

D. la Cour i Fysisk t. V, 1906-07 85f. III. tid. 20.1.1907. Tidsskr. for søvæsen LXXXIX, 1908 67-69.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig