Adam v. Krogh, Adam Gottlob v. Krogh, 16.5.1768-17.1.1839, officer, toldembedsmand. Født på Mørk, Norge, død på Marienlyst ved Helsingør, begravet i Helsingør. v. K. blev 1780 søkadet, men kunne ikke tåle søluften, hvorfor han søgte ansættelse som sekondløjtnant ved jægerkorpset i Holsten og 1786 udnævntes til fændrik à la suite ved infanteriregimentet i Ålborg. N.å. blev han forflyttet til regiment i Kbh. på underofficerstraktement, opnåede 1788 fændrikgage, sattes à la suite ved garden til fods og blev sekondløjtnant "i armeen" (men ved garden kun fændrik). 1790 fik han premierløjtnants karakter, blev kammerjunker og tjenestegørende kammerpage hos kronprinsen, hos hvem han også forrettede adjudanttjeneste, og n.å. blev han endelig sekondløjtnant i garden. 1793 udtrådte han af nummer efter ansøgning på grund af sygdom med kaptajns karakter og tilladelse til, når hans helbred bedredes, at indtræde i nummer; men han forblev i sin stilling hos kronprinsen. Ved slukningsarbejdet under slotsbranden 1794 pådrog han sig en indvendig beskadigelse der tvang ham til at søge civil ansættelse, og 1796 blev han kæmnerer ved Øresunds-tolden og afskedigedes af hæren. – Ved det engelske angreb på Kbh. 1801 opstilledes der et korps af de kongelige og private jagt- og skovbetjente i Sjælland m.m., over hvilket v. K. fik kommandoen. Ved krigsudbruddet 1807 samledes korpset atter og dannede et elitekorps der under navnet Herregårdsskytterne, senere Sjællandske ridende jægerkorps, under v. K.s kommando med megen udmærkelse og betydelige tab deltog i udfaldene fra Kbh. Ved v. K.s mod og konduite blev korpset et mønster for andre. 1807 udnævntes han til major af kavaleriet, ved korpsets ophævelse 1814 til oberstløjtnant à la suite, og ved hærreduktionen 1816 fik han afsked med obersts karakter. I sin civile embedsstilling, hvortil han vendte tilbage efter fredsslutningen 1814, var han en nidkær og duelig forretningsmand. 1833 blev han direktør for Øresunds toldkammer. – Ligesom flere andre af sin slægt havde han tidligt erhvervet sig kongehusets gunst, og han bevarede denne til det sidste. Frederik VI havde allerede som kronprins overladt ham Marienlyst til fast bolig. – Kammerjunker 1790. Kammerherre 1796.

Familie

Forældre: oberst, senere generalløjtnant Caspar Hermann v. K. (1725–1802) og Christiane Ulrikke Lerche (1732–1803). Gift 3.2.1797 i Åstrup ved Haderslev med Magdalene v. Krogh, født 13.6.1775 på Gram, død 19.12.1847 på Marienlyst, d. af kammerherre, hofjægermester, senere gehejmekonferensråd Frederik (Fritz) Ferdinand v. K. (1737–1829, gift 2. gang 1803 med komtesse Juliane Marie Holck-Winterfeldt, 1764–1828) og Rosina Elizabeth v. Frankenberg und Proschlitz (1751–98).

Udnævnelser

R. 1809. DM. 1826. K. 1828. S.K. 1836.

Ikonografi

Mal. (Lekkende). Mal. i lignende type, men civil dragt.

Bibliografi

Selvbiografi i Pers. hist. t. IV, 1883 143–45. Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I, 1883; III, 1888. – J. T. Ræder: Danm.s krigs- og politiske hist. 1807–09 I, 1845. V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds- og bestillingsmæend, 1906 144

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig