Adolf Carl, Adolf Peter Antonius Carl, 15.3.1848-31.1.1908, skibsreder. Født i Kbh. (Frels.), død sst., begravet sst. (Holmens). Slægten C. stammer fra Rømø. Farfaderen var kaptajn på et hvalfangerskib, og faderen kom allerede inden konfirmationen til søs. Han var en af de første der herhjemme interesserede sig for fragtfart med dampskibe til England, og da C. P. A. Koch 1856 startede Det almindelige danske Dampskibsselskab forestod han bygningen af dettes første damper L. N. Hvidt. I de følgende år førte han forskellige af selskabets både, men da disse 1866 overtoges af Det Forenede Dampskibs-Selskab begyndte han 1867 rederiet L. H. C. der blev moderfirma for dampskibsselskaberne Skjold, Carl og Gorm. Han blev R. 1883, etatsråd 1892. - C. indtrådte 1876 i faderens rederi efter uddannelse i Kbh., England og Tyskland med ansættelse i flere rederifirmaer. Fra 1888 var han rederiets egentlige leder og administrerede dets dampskibsselskaber med megen dygtighed. Samtidig erhvervede han sig ved sine repræsentative evner og sit lidenskabsløse, forhandlingsdygtige væsen en betydelig kollegial position der 1894 førte ham frem til formandsposten i Dansk dampskibsrederiforening hvis næstformand han havde været siden starten 1884. Ligeledes blev han formand for fællesrepræsentationen for dansk skibsfart, og da en international kreds af redere beskæftiget i Nord- og Østersøfart 1905 oprettede The Baltic and White Sea Conference (nu The Baltic and International Maritime Conference) med det formål at skabe ensartede og for rederne tilfredsstillende certepartibetingelser valgtes han til konferencens første præsident. For Københavns flydedok og skibsværft, hvis medstifter han var 1897, var C. formand fra starten, og endvidere var han kommitteret hos De private Assurandeurer. En samtidig udtalelse fremhæver hans "Dygtighed, Upartiskhed og Energi i Forbindelse med diskret, gentlemanlike Optræden". Særlig betydning fik disse egenskaber da det 1907 lykkedes ham at afværge en sprængning af dampskibsrederiforeningen. Rederiet L. H. C. førtes efter C.s død videre af sønnen Poul C. og direktør A. O. Andersen indtil dampskibsselskabet Gorm -hvori de tre ovennævnte selskaber 1917 var forenet - marts 1920 overtoges af Det forenede Dampskibs-Selskab.

Familie

Forældre: skibsfører, senere reder, etatsråd Lindhard (Linehard) Hansen C. (1813-93) og Martha Marie Olsen (1824-1906). Gift 1. gang 4.7.1876 i Vindinge, Svendborg amt med Karen Marie Hedvig Kauffmann-Bendix, født 16.10.1852 på Arresødal, Vinderød sg., Fr.borg amt, død 30.7.1890 i Kbh. (Jakobs), d. af kaptajn i artilleriet Herman Ernst Balthasar Kauffmann (1817-58) og Karen Marie Strøm (1822-57), adopteret af sognepræst i Højbjerg, senere provst i Vindinge, Peter Vincens Bendix (1809-87) og Julie Sofie Meyer (1815-90). Gift 2. gang 19.1.1892 i Hartlepool, England med Caroline (Carrie) Fannie Nielsen, født 12.3.1866 i Hartlepool, død 2.1.1897 i Kbh., d. af skibsreder, dansk vicekonsul Christian N. (1824-96) og Francis Bell (1826-66). Gift 3. gang 15.9.1900 i Kbh. (Holmens) med Ellie Mary Normann, født 17.8.1873 i Tårbæk (Helligg.), død 2.1.1959 i Kbh., d. af fuldmægtig, senere direktør i Privatbanken Axel N. (1841-1927) og Ingeborg Harriet Stegmann (1851-1915).-Bror til Martin C.

Udnævnelser

R. 1897.

Ikonografi

Portrætteret på P. S. Krøyers Børsbillede, 1895 (Børsen). Mal. af Knud Larsen, 1908. Foto.

Bibliografi

S. Otto Brenner: Slægten Carl, 1932. De danske byerhverv i tekst og billeder I, Kbh. 1904-11 55-58. Borsen 1.2.1908. Eilert Maegaard og Jens Vestberg: Dansk dampskibsrederiforening 1884-1934, 1934 48. Hans P. Carl: Træk af da. skibsfarts hist., 1949. - Firmaarkiv i Erhvervsark. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig