Adolph Tobias Herbst, 17.3.1746-20.8.1825, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). H. blev kadet 1757, sekondløjtnant 1763, premierløjtnant 1769, kaptajnløjtnant 1776, kaptajn 1781, kommandørkaptajn 1796, kommandør 1801, kontreadmiral 1809 og viceadmiral 1825. -Han var 1770–71 næstkommanderende i fregatten Falster der i nov. 1770 afgik fra Kbh. til forstærkning af eskadren i Middelhavet. Da chefen var afgået som syg, førte H. n.å. fregatten til Kbh. Han var atter i Middelhavet 1771–72, 1773 med orlogsskibet Island og indrulleringsofficer i Ålborg, 1775–76 fører af skonnerten Støren til rådighed for generaltoldkammeret. 1779–83 førte han et armeret fregatskib St. Jan til Middelhavet med de kontraherede årlige presenter til barbareskstaterne og derfra videre til Vestindien. På et af disse togter blev skibet 1782 opbragt af to spanske fregatter og indbragt til Cådiz hvorfra det først efter en langvarig noteveksling mellem den danske og den spanske regering atter blev frigivet. I anledning af H.s konduite ved denne lejlighed blev han generaladjudant hos kongen. I de følgende år var han chef for de forskellige vagtskibe, derefter for fregatterne i eskadren og fra 1794 næsten hvert år chef for orlogsskibe i de årlige eskadrer. 1790 blev H. medlem af regleringskommissionen og n.å. af konstruktionskommissionen. 1794–1804 chef for opmudringsvæsenet og 1804 divisionschef. 1808 sendtes han til Rusland for at vejlede en russisk eskadre under dens sejlads i danske farvande. Den russiske eskadre kom imidlertid ikke hertil, hvorfor H. i slutningen af året vendte tilbage til Kbh. 1809 var han chef for det såkaldte Prøvesteen, tre grundsatte raserede linjeskibe, med en del stykpramme og kanonbåde underlagt. Efter sin afgang herfra ved udgangen af året overtog han atter tjenesten som divisionschef. 1820 blev han optaget i den danske adelsstand. Han var en dygtig og kundskabsrig officer.

Familie

Forældre: kaptajn, senere schoutbynacht Michael J. H. (1699–1762) og Engelke M. Liebe (ca. 1715–47). Gift 16.5.1770 i Kbh. (Holmens) med Anne Magdalene Rasch, døbt 4.3.1746 i Esbønderup, død 19.7.1835 i Kbh. (Holmens), d. af regimentsskriver, justitsråd Otto Christian R. (død 1748, gift 1. gang 1735 med Sophie Hedevig Eller, død 1737, gift 2. gang 1738 med Cathrine Margrethe Scheffer, død 1741) og Frederikke Christiane Torm (1719–73).

Udnævnelser

R. 1815. DM. 1817.

Ikonografi

Mal. af C. A. Lorentzen. Miniature.

Bibliografi

Slægt ved Th. Hauch-Fausbøll i Berl. tid. 9.7.1930 og i Slægtstavlesaml., 1933 35f. Fædrenelandsk nekrolog 1821–26, udg. Fr. Thaarup, 1835–44 372–76.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig