Agnete Bræstrup

Agnete Bræstrup, Agnete Meinert Bræstrup, 10.7.1909-7.11.1992, læge. Efter studentereksamen i 1927 fra Øregård gymnasium studerede Agnete Bræstrup medicin ved Københavns universitet og blev 1935 medicinsk kandidat. Allerede i studentertiden var hun 1927 på studieophold i Cambridge og Oxford og efter kandidateksamen 1936-37 i USA. Hun interesserede sig under forskellige hospitalsstillinger (bl.a. Diabetikersanat. og Sundby hospital) fra 1937-46 særligt for børnesygdomme og sukkersygeproblemer. 1941-45 var hun læge ved Hvidøre sukkersygecentral og fra 1947-49 ved Mødrehjælpen i København. Hendes virke i de følgende år blev naturligt skolelægegerningen (Københavns kommune 1948-62, Gentofte kommune 1954-70), samt læge ved børnehaver og vuggestuer og fra 1952-67 ved Børnehjemmet for sukkersyge børn. Hendes interesse for børn og unge fik tidligt Agnete Bræstrup til dels at publicere en række populærvidenskabelige håndbogsartikler om ernæring, hygiejne, sexologi, og dels videnskabelige studier om virkningen af store doser insulin og nyrernes tærskel for sukker under insulinchokbehandling. 1944 udgav hun Moderne sukkersygekost, 1959 var hun redaktør af "Kvinde til Kvinde", 1963 publicerede hun De to køn og 1967 Ungdom og Samliv. Siden 1946 deltog Agnete Bræstrup aktivt i foreningsarbejde med særligt henblik på socialmedicinsk forskning, oplysningsarbejde og familieplanlægning, ligesom hun var en meget brugt radioforedragsholder. 1949-69 var hun lærer i hygiejne ved Danmarks lærerhøjskole.

Agnete Bræstrups socialpædagogiske engagement førte hende ind i bestyrelsen af Kvindelige akademikere (1937-46) og Kvindelige lægers klub (sekretær 1937-46, formand 1946-55 og international sekretær 1955-63).

Som styrelsesmedlem af Danske kvinders nationalråd (1946-51) tog Agnete Bræstrup initiativet til en interviewundersøgelse af enlige mødres sociale forhold; resultatet af 744 kvinders svar indgik i en betænkning i "Den enlige mor", 1953, mens en undersøgelse af 633 Københavnske husmødres miljø og almene Tilstand for Kvindelige lægers klub publiceredes 1954 i Ugeskr. for Læger. I disse år gjorde Agnete Bræstrup tillige en stor personlig indsats i kampagnen for antikonception og fik ved sin varmhjertede humanistiske indstilling og sit organisatoriske talent justitsministeriet, lægeforeningen og apotekerforeningen med på tilslutning til Kvindelige lægers klubs stiftelse af Foreningen for familieplanlægning hvis aktive formand hun var 1956-83. Agnete Bræstrups virke her resulterede i væsentlige videnskabelige publikationer i Ugeskr. for Læger om fertilitet (1964), om antikonception hos unge mødre (1970) og teenagegraviditeter (1973). Hun fik således indført en sammenlignelig, internationalt anerkendt bedømmelsestabel af abortfrekvensen. Denne indsats førte naturligt Agnete Bræstrup ind i internationalt virke, i 1947-51 var hun vicepræsident i Med. Womens internat. Assn., fra 1953-63 vicepræsident i Internat. Planned Parenthood Federation, 1969-71 præsident. Som medlem af Sexualoplysningskommissionen af 1961 var Agnete Bræstrup virksom for Preben Hertofts arbejder om unge mænds sexuelle adfærd (disputats 1968). I årene 1947-52 var hun medlem af styrelsen for Red barnets arbejdsudvalg, 1949-56 for Mødrehjælpens fællesråd og 1949-85 for Socialt boligbyggeris ungdomsklubber. I 1966 blev Agnete Bræstrup medlem af Danidas sundhedsudvalg.

Agnete Bræstrup udførte gennem årene et særdeles påskønnet skelsættende socialmedicinsk arbejde ikke blot nationalt, men også på internationalt plan og skabte dermed respekt for mulighederne for rationel, human familieplanlægning; i sit humanistiske virke fik hun inspirerende støtte af sin ligesindede mand.

Familie

Agnete Bræstrup er født i Berlin (Charlottenburg) og døde i København.

Forældre: diplomingeniør, senere professor ved Danmarks tekniske højskole Th. E. Thomsen (1883-1948) og Astrid Caroline Lysholm (1883-1974). Gift 15.8.1936 i Gentofte k. med læge, senere overlæge, dr. med. Povl Andreas Wimpffen B., født 8.3.1908 i Fredensborg, død 22.2.1981, s. af advokat Tycho Cosmus Wimpffen B. (1883-1919) og forfatter Inger Bentzon (1886-1971).

Udnævnelser

R. 1966.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig