Aksel M. Horsens, Aksel Martinus Horsens, 2.5.1898-1.3.1973, godsejer. Født i Ålborg (Vor Frelser), død på Kongstedlund. H., som blev forkæmper for ungdommens og børnenes sag, voksede selv op i trange kår og måtte tidligt ud at tjene, dels på gårde i Østhimmerland, hvor han først lærte landbrug at kende, og dels på skibsværft i Ålborg. Efter flere højskoleophold blev han klar over at det var med børn og unge han ville arbejde, og han uddannede sig nu, især på Statens lærerhøjskole, som husflids- og tegnelærer og ungdomsskoleleder, og foretog studierejser i Sverige, Norge, Tyskland og Østrig. 1921–23 var han lærer på et drengehjem i Tølløse, og på Tølløse realskole 1924–26. Herfra kom han 1926 til Kbh. som forstander for Fritidshjemmene for kommuneskolebørn i Kbh., og 1938–49, efter at kommunen havde overtaget en del private fritidshjem og asyler, for Sjællandsgades fritidshjem. 1947–49 var han inspektør for uddannelsen af fritidshjemslærere, og 1952 tog han initiativet til oprettelsen af Dansk fritidshjemsseminarium i hvis bestyrelse han var formand 1952–57 hvorefter han var æresmedlem. – Den stigende ungdomskriminalitet i de første krigsår var baggrunden for H.s arbejde for at skabe fristeder for de mange børn og unge som hang på gadehjørner og kaffebarer. Hans idé var at åbne fritidshjemmene i aftentimerne hvor de stod tomme, og med virkeliggørelsen af dette initiativ 1942 blev ungdomsklubberne for de 14–18 årige begyndt. For sammenslutningen af disse klubber, Ungdomsringen, var H. formand 1942–67 og herefter formand for præsidiet.

På H.s initiativ overtog Ungdomsringen Rens ungdomsskole 1963, og han var dens bestyrelsesformand 1963–72. Inden for børne- og ungdomsforsorgen havde H. mange tillidshverv, bl. a. var han medlem af forretningsudvalget i landsforeningen Forebyggende børneværn, formand for fritidshjemsgruppen i samme organisation, medlem af Børnesagens fællesråd 1952, formand 1957–68, formand for Foreningen af fritidshjemsledere i Danmark 1944–50. Ved landsretterne var han 1958–68 børneforsorgskyndig tilforordnet, fra 1962 medlem af børneog ungdomsforsorgens økonomiske nævn. H. har haft afgørende indflydelse på udviklingen af det sociale arbejde for børn og unge. Han var inspirerende for sine omgivelser, fantasifuld og kreativ. Fra ungdomstiden havde han lært småkårsfolks vilkår at kende, og det var derfor en naturlig ting for ham stedse at slås for de svageste grupper i samfundet, især børnene og de unge. Til det sidste arbejdede han i sagens tjeneste og nåede således også at få sat en frikirkelig ungdomsskole i gang i Rebild Bakker. – H. har udgivet Hvor skal jeg anbringe mit Barn?, 1935 og Løvsavsbogen, 1945. – Også landbrug havde H. fået interesse for i sine ungdomsår. Da han kom til Kbh. i 1930erne købte han Møllegården i Hjortespring, senere fik han en større gård i Herlev, og da disse jorder blev udstykket erhvervede han 1950 Fænø gods i Lillebælt. 1963 købte han Kongstedlund hovedgård i Nordjylland og 1968 Hals Nørreskov. Dermed var han kommet hjem til den egn hvor han havde tilbragt sine tidligste år.

Familie

Forældre: gartner Jens Peder H. (1872–1957) og Maren Cathrine Petersen (1871–1931). Gift 1. gang 20.3.1931 med hospitalsinspektør Signe Rinder, født 15.9.1894 i Rudkøbing, død 18.6.1947, d. af lærer Mads Kristian R. (1855–1933) og Anne Marie Sand (1863–1927). Gift 2. gang 27.4.1950 i Kolding med Karen Marie Vaaben, født 30.9.1926 på Mariegård, Gesten sg., d. af proprietær Hans Jørgen Hellesø V. (1890–1950) og Marie V. (født 1890).

Udnævnelser

R. 1957. R1. 1967.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig