Aksel Mikkelsen, Aksel Mikkelsen-Løth, 14.8.1849-19.10.1929, sløjdpædagog. Født i Hjørring, død i Korsør, begravet sst. Aksel Mikkelsen, der var smede- og mekanikeruddannet, nedsatte sig 1872 som jernstøber og maskinfabrikant i Vester Brønderslev. Til sin virksomhed knyttede han efter nogle år en lærlingeskole, først med henblik på uddannelsen af virksomhedens eget personale, senere også med adgang for andre. Til brug for undervisningen på denne skole udarbejdede han en række elementære øvelser inden for smede- og snedkerhåndværket, efterhånden dog begrænset til kun at omfatte arbejde i træ. Betegnelsen "sløjd" hentede Aksel Mikkelsen fra Sverige hvor han under en studierejse i efteråret 1882 opholdt sig en tid på Nääs sløjdlærerskole nær Göteborg.

Aksel Mikkelsens principper for sløjdundervisningens tilrettelæggelse, udformning og brug af redskaber m.v. afveg imidlertid på mange punkter fra Näässløjdens, og han synes at være blevet kritisk indstillet til den svenske sløjd allerede under dette besøg. Under Aksel Mikkelsens videre arbejde med sit sløjdsystem som han gav betegnelsen dansk sløjd (senere dansk skolesløjd), formentlig for derigennem at understrege forskellen mellem dette system og den svenske sløjd, uddybedes hans kritiske indstilling, og efterhånden som en tillempet version af den svenske sløjd, Askov-Näas sløjden, vandt frem herhjemme tilspidsedes striden mellem de to sløjdretningers tilhængere, og den udkæmpedes med en intensitet der ikke i længden tjente nogen af parterne til ære.

Aksel Mikkelsens virksomhed i Vester Brønderslev ophørte 1883. Han var derefter fra 1883 til 1885 ansat som leder af teknisk skole i Næstved. Her indrettede han i en lejet bygning den første sløjd-skole i Danmark for børn under konfirmationsalderen, og samtidig tog hans arbejde med udbredelsen af sløjden fart.

1885 tog Aksel Mikkelsen til Kbh. hvor flere skoler efterhånden indførte hans sløjdsystem. 1886 erhvervede han Schneekloths gamle skolebygning på Værnedamsvej til sløjdskole, og samme år stiftedes Dansk sløjdforening med Aksel Mikkelsen og Herman Trier som drivende kræfter. Aksel Mikkelsen virkede 1886-1909 som forstander for kursus for uddannelse af sløjdlærere, og han var i 1907-1918 sløjdinspektør og statens tilsynsførende med sløjdundervisningen i landets skoler, 1914-20 tillige tilsynsførende med soldaters undervisning i husflid og sløjd.

Sine principper og metoder har han fremlagt i en lang række tidsskriftsartikler, bøger og pjecer; bl.a. Sløjdskolen og dens Forhold til Folkeskolen, 1885, Hvad er Sløjd? 1886, Arbejdsstillinger, 1896; de to sidste er de grundlæggende værker vedrørende Aksel Mikkelsens sløjdprincipper. I tilknytning til disse to bøger udgav han endvidere samlinger af modeltegninger og tegninger af arbejdsstillinger. Senere fulgte Almen legemlig Opdragelse, 1908, Fysiksløjd. Dens Systemer og Værktøjer, 1912 o.fl. Han redigerede 1891-92 tidsskriftet Opdrageren.

1917 fremsatte Aksel Mikkelsen Forslag til Oprettelse af en Kuranstalt "Fanehus" for Behandling af overanstrængte og rekonvalescenter hvor sløjden skulle have en fremtrædende plads. Han stillede en grund ved Korsør til rådighed for anstalten og var selv virksom på stedet da kuren - den såkaldte "Etatkur" kom i gang (1916-19).

Aksel Mikkelsen var på mange punkter forud for sin tid, og hans arbejde er kendt også uden for landets grænser. Således indviedes i 1960erne en lærlingeforskole for jernindustrien i Peru som til ære for hans indsats fik navnet Aksel Mikkelsen Skolen.

Familie

Forældre: former Jørgen Mikkelsen (1822-93) og Ane Margrethe Løth (1824-86). Gift 2.3.1873 i Vester Brønderslev med Maren Nielsen, født 22.12.1846 i Ryslinge, død 24.9.1934 på Frbg., d. af indsidder Niels Rasmussen (1792-1863) og Karen Hansdatter. - Far til Ejnar Mikkelsen og Aslaug Møller.

Udnævnelser

R. 1908. F.M. I. 1919.

Ikonografi

Relief af S. Lindahl, 1911 (Dansk sløjdlærerskole), medalje af samme s.å.. Mal. af Knud Larsen, 1918 (sst.). Mal. af E. Saltoft, Johs. Larsen og O. Matthiesen.

Bibliografi

Årsberetn. fra da. sløjdforen., 1887ff. A. M.: Opdrageren II, 1892 97-103. Samme i Medd. fra da. sløjdforen. IV, 1908 53-104. Berl.tid. 19.10.1929. Dansk skolesløjd. Jubilæumsskr., 1935. C. Allingbjerg: Sløjd. Et praktisk/pædagogisk fag. Festskr. for KDAS, 1980. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig