Albert Fischer, 23.7.1891-31.7.1956, læge. Født i Kbh, død i Kbh., urne på Bispebjerg kgd. F. blev student 1910 fra Hesselager og tog medicinsk embedseksamen 1919. Han var allerede som student stærkt interesseret i den biologiske videnskab, fik 1911 præmie fra Det Classenske legat for en prisopgave om tarmflora hos den normale okse, gjorde 1914-15 tjeneste som underassistent ved universitetets institut for alm. patologi og skrev et par mindre arbejder over bakteriologiske emner. 1916 var han "kandidat" ved Bergens kommunes sygehus' medicinske afdeling. Kort efter embedseksamen rejste han til USA hvor han 1920-22 fungerede som assistent hos Alex. Carrel (Rockefeller instituttet i New York) og særlig satte sig ind i den af denne udviklede metode til fortsat dyrkning af vævselementer (celler af forskellig oprindelse) uden for den levende organisme ("i reagensglas"). Efter endt studieophold i USA ansattes han som assistent ved universitetets institut for alm. patologi (1922-26) hvor han indførte vævsdyrkningen der siden er forblevet et fast led i instituttets arbejdsmetoder. 1925 forsvarede han en afhandling, skrevet på engelsk, Tissue Culture for den medicinske doktorgrad. Bogen er foruden i Kbh. også udkommet i London og er en af de få danske doktorafhandlinger der har vundet udbredelse også i udlandet hvor den, særlig for teknikkens skyld, er blevet benyttet som en slags håndbog i vævsdyrkningens metode. 1926 modtog F. tilbuddet om en stilling som leder af en "gæsteafdeling" ved Kaiser Wilhelm instituttet i Berlin-Dahlem, og her virkede han i årene 1926-32; gennem de talrige elever der søgte ham for at lære "vævsdyrkning" har han udbredt den Carrelske metodik i adskillige lande. Siden 1932 var F. leder af et nyt af Carlsbergfondet grundlagt biologisk institut i Kbh. hvis oprettelse utvivlsomt skete af hensyn til ham. Instituttet var tænkt som et forskningslaboratorium for emner inden for det biologiske område, ikke blot vævsdyrkning, og da lederen er fritaget for pligt til elementær undervisning og meget andet arbejde der påhviler de fleste andre ledere af videnskabelige institutter fik han for så vidt ideale betingelser for den rene forskning. Driftsudgifterne afholdes delvis ved en af Rockefeller-Foundation skænket kapital. – F. har offentliggjort en større række arbejder over emner inden for alm. biologi, særlig vedrørende cellefysiologi studeret gennem vævsdyrkning, endvidere bakteriologi, patologi og senest fysiologisk kemi. Han har herunder også beskæftiget sig med kræftsvulsternes biologiske forhold med særligt henblik på cellernes ejendommeligheder i vævskultur. Af større arbejder kan nævnes: undersøgelser over svulstcellernes fysiologi (Zeitschr für Krebsforschung, Archiv für experimentelle Zellforschung, Acta pathologica scandinavica), over regeneration og celledifferentiering (Virchow's Archiv, Roux's Archiv, Protoplasma), over heparinets natur og blodets koagulation (Biochemische Zeitschr., Zeitschr. für physiologische Chemie). Doktorafhandlingen er 1927 udkommet i 2.udgave på tysk under titlen Handbuch der Gewebezellen in vitro og 1930 i betydelig udvidet skikkelse under titlen Gewebezuchtung. Men foruden nogle evner for både musik- og malerkunst var F. også bibliofilt og genealogisk interesseret.

En omfattende brevsamling fra oldefaderen, rektor E.F.C.Bojesen, Sorø, ansporede hans dyrken af guldaldertidens personligheder: Heise, Kierkegaard og skuespilleren Anine Nielsen, der stod i skyggen af Johanne Luise Heiberg. En lille bog med julefortællinger, med motiver fra hans ungdom, forfattede han samtidig med venskaber med Jack London, Einstein og Fritz Busch. – F. blev medlem af Kaiserlich Leopoldinische Deutsche Akademie der Naturforscher, Halle, af den tyske centralkomité til udforskning og bekæmpelse af kræft, Berlin, af Deutsche chemische Gesellschaft, Berlin, af Society for experimental Biology and Medicine, New York. Formand for Det biologiske selskab 1944–48. Endvidere videnskabelig repræsentant for Danmark i den internationale komité til kræftens bekæmpelse, Paris. 1944 medlem af Videnskabernes selskab. Guldmedalje fra Consejo superior de investigaciones cientificas, Madrid 1947, Scheelemedaljen i guld fra Kemiska Sällsk. i Stockholm s.å., æresmedlem af Tissue Culture Ass., USA 1951.

Familie

Forældre: bogholder, senere organist ved Skt. Pauls k. i Kbh. Erik Albert F. (1864-1946, gift 2. gang 1923 med Anna Louise Mortensen, 1873-1964) og Anna Henriette Frederikke Bojesen (1870-1921). Gift 1. gang 20.7.1920 i Vejstrup, Fyn med Anna Skræp, født 11.3.1892 i Oure, Svendborg amt, d. af gårdejer, slagter Christen Rasmussen S. (1855-1938) og Johanne Jensen Kromann (1855-1937). Ægteskabet opløst 1931. Gift 2. gang 11.8.1931 i Kbh. (b.v.) med senere journalist Ragna Henny Marianne Horwitz, født 26.1.1906 i Kbh. (gift 1. gang Constantin Basile Pailopoulos, gift 2. gang Axel Clausen, gift 4. gang Jackson, gift 5. gang Rodney Hamilton), d. af prokurist, senere direktør Bruno H. (1878-1933) og Ellen Glückstadt (1882-1967). Ægteskabet opløst 1936. Gift 3. gang 17.7.1938 i Hjørring med Grethe Elisabeth Lilliendahl Sørensen, født 2.9.1909 i Kbh., død 1.2.1978 på Frbg. (gift 1. gang 1932 med cand.jur. Svend Erland Grundtvig, født 1899; ægteskabet opløst), d. af maskinmester i flåden Christian Frederik Sørensen (1871-1949) og Agnes Elisabeth Augusta Krause (1872-1951).

Udnævnelser

R. 1940.

Ikonografi

Mal. af Paul Fischer, 1911. Tegn. af Harriet Fischer, 1912 og af Conrad Cramer, 1921. Relief af Anne Marie Carl Nielsen, 1928. Mal. af Harriet Fischer, 1934. Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for læger CXVII, 1956 1026f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig