Albert Jepsen Ravensberg, d. mellem 5. og 25.4.1532, rigsråd. Død i Kbh. 1492 ledsagede R. sin bror Johan på en diplomatisk rejse til Frankrig, England og Skotland. Han blev 1500 ridder og 1502 lensmand på Falsterbo og beholdt denne forlening sin livstid. Af sin bror biskoppen fik han Ellinge (nu Løvenborg) i forlening på livstid. Stillingen som lensmand på Fålsterbo var i disse år af ikke ringe betydning på grund af de mange rivninger med hansestæderne. R. deltog også i kong Hans' forskellige tog eller rejser til Sverige eller andetsteds, men blev først ret fremtrædende under Christian II. Han nævnes som rigsråd i kongens håndfæstning 1513 og deltog i den følgende tid jævnligt i forhandlinger med udsendinge fra hansestæderne; 1513 forlenedes han med Krogen slot og deltog derpå 1514 i den store sendefærd til kejser Maximilian og til Bruxelles i anledning af kongens ægteskab med prinsesse Elisabeth. Efter dronningens ankomst til Danmark 1515 blev han hendes hofmester; 1517 ombyttede han derpå Krogen slot med det mere indbringende Vordingborg som han dog mistede inden 1519. Også under Frederik I indtog R. en hofstilling som kongens hofmester (samtidig med at Mogens Gøye var rigens hofmester). Ligesom denne viste han ridderlig troskab mod sin forrige hersker dronning Elisabeth idet han 1525 nægtede at tiltræde den rigsrådsbeslutning hvorved det denne tillagte enkegods overdroges til Frederik Is dronning, og først gav sit samtykke hertil da Elisabeth døde (jam. 1526). 1529 forlenedes han med Malmøhus på livstid og fik pant heri mod at bekoste store byggeforetagender ved slottet. Han var således lensmand i Malmø under reformationsbevægelsen, men hans stilling hertil er næppe bekendt.

Familie

Forældre: rigsråd Jep Jensen R. (død 1481, gift 1. gang med Sidsel Bølle) bg Else Albertsdatter Krag. Gift 1506 med Sophie Podebusk, død 16.2.1540, d. af rigsråd Predbjørn P. (ca. 1460–1541) og Vibeke Rosenkrantz (død 1506). -Bror til Johan Jepsen R.

Bibliografi

Danske mag. 3.r. III, 1851 216 225 (Lave Urnes testamente). C. F. Allen: De tre nord. rigers hist. II, 1865 107f. Hanserecesse, 3. Abt. VIII-IX, Lpz., München 1910–13.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig