Albrecht 1., 1236-15.8.1279, hertug af Braunschweig. Begravet i St. Blasius k. i Braunschweig. Albrecht var en af de nordtyske fyrster der under Christoffer 1. og Erik Klipping benyttedes som redskaber i den betrængte danske udenrigspolitik og til gengæld for deres tjenester fik rådighed over dele af den danske kongefamilies arvegods. 1253 pantsatte Christoffer 1. Samsø og Endelave til Albrecht, indtil det ville blive muligt at overlade ham Als (dette skete vistnok aldrig).

I kraft af sit slægtskab med det danske kongehus (hans far var søstersøn af Valdemar Sejr) har Albrecht formodentlig allerede siddet inde med danske godser, og senest 1278 havde han Hagenskov på Fyn. Efter Christoffer 1.s død og slaget på Lohede, hvor enkedronningen og den unge Erik Klipping faldt i holstensk fangenskab var Albrecht blandt de tyske fyrster der håbede på en lejlighed til gevinst. 11.2.1262 traf Albrecht og nogle forbundsfæller aftale om en deling dels af Holsten, dels af Danmark, hvis de angreb dette land. Men da enkedronning Margrethe Sambiria senere på året 1262 løslodes af det holstenske fængsel knyttedes Albrecht som rigsforstander (tutor regni Dacie) til den kongemagt, hun forsøgte at opbygge i Danmark efter hjemkomsten og medens den unge Erik Klipping indtil 1264 sad i fangenskab, nu hos de brandenburgske markgrever.

Albrechts danske rigsforstanderskab indtraf i en kritisk fase af kongernes strid med ærkebiskop Jakob Erlandsen. Albrechts voldsomme fremfærd imod Lunds og Roskilde domkirker fordømmes da også stærkt i Lundeårbogens tendentiøse skildring af årene 1262–63, hvor han sammen med den pavelige nuntius magister Gerhard og den skånske stormand Jon Litle skal have berøvet kannikerne i de to stifter deres gods og tillige fængslet og plyndret lavere gejstlige, indtil Albrecht "med stor vanære" drog bort fra Danmark og ved Guds retfærdige dom faldt i markgreven af Meissens fangenskab.

1278 forhandledes der mellem Erik Klipping og Albrecht om et ægteskab mellem hertugens datter og den fire år gamle Erik Menved. Denne aftale, der ville have gjort Albrecht til dansk rigsforstander i tilfælde af Erik Klippings død før sønnen blev voksen, realiseredes dog aldrig, måske fordi Albrecht døde 1279.

Familie

Forældre: Otto af Braunschweig-Lüneburg (død 1253) og Mechtilde af Brandenburg. Gift 1. gang 1254 med Elisabeth, d. af Henrik 2. af Brabant. Gift 2. gang 1265 med Adelheid, d. af markgreve Bonifacius af Montferrat.

Bibliografi

C. Paludan-Müller: Studier til Danm.s hist. i det 13. årh. III (Vidensk. selsk. skr. 5.r., hist. og phil. afd. IV, 6, 1871). Otto von Heinemann: Gesch. von Braunschweig und Hannover II, 1886. Hans Olrik i Hist. t. 6.r. VI, 1895–97 648–70. Hugo Yrwing: Kungamordet i Finderup (Skr. utg. av Vetenskapssoc. i Lund XLV, 1954). Niels Skyum-Nielsen: Kirkekampen i Danmark 1241–90, 1963. Samme i Scandia, 1962. Kai Hørby: Status regni Dacie, 1977.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig