Alexander Wilde, Otto Alexander Klemme Wilde, 5.8.1815-11.1.1896, søofficer. Født i Nyborg, død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). W. blev kadet 1828, sekondløjtnant 1837, premierløjtnant 1847, kaptajnløjtnant 1855, kar. kaptajn 1868 og kar. kommandør 1874. – 1838 var han med fregatten Rota der hentede Bertel Thorvaldsen i Livorno og udgav 1884 Erindringer om Jerichau og Thorvaldsen ombord paa Fregatten Rota herom. 1839-41 var han med briggen Mercurius i Vestindien hvor skibet kolliderede med det andet stationsskib, briggen St. Thomas, og ved hjemkomsten anlagdes der sag mod W. for hans andel i dette uheld – han tabte sagen. 1842 fik han permission i to å tre år for at rejse til England for at sejle dampskibet Hamlet til Kbh. og derefter føre det i fart mellem Kbh. og Helsingør. 1842 assisterede han løjtnant Christian Frederik Gottlieb ved en af denne oprettet navigationsskole i Helsingør. 1843 sejlede han med styrmandselever i den danske koffardibrig Canopus og fortsatte den følgende vinter undervisningen af disse i land. 1844-45 var han med dampskibet Hekla i Middelhavet i eskadre med fregatterne Gefion og Thetis samt briggen Mercurius. 1847 var W. chef for dampskibet Hebe til rådighed for kongen ved Vesterhavsøerne. Kongen (Christian VIII) forkælede W., men denne havde mange fjender og misundere. S.å. fik han permission til en rejse til Italien. 1848 var han med fregatten Bellona på blokade ved Elben, 1849 først med dampskibet Slesvig der skulle transportere en bataljon soldater til Helgenæs, derefter med dampskibet Hertha og sidst på året næstkommanderende i korvetten Najaden som vagtskib i sundet, og det tredje krigsår var han ved søtransportvæsenet og ved marinekorpset i Slesvig. 1852 havde han kommando som næstkommanderende i skonnerten Elben ved Altona. 1853 var han med linjeskibet Dannebrog til Karlskrona under Carl van Dockums kommando og derefter i den dansk-norsk-svenske eskadre i Nordsøen. En koleraepidemi i land bevirkede en brat afslutning af togtet, og skibene skiltes ud for Nyborg. 1855 var han adjudant hos flådeinspektøren, 1855-56 næstkommanderende i briggen Ørnen til Vestindien og 1857 i samme stilling i kadetskibet, korvetten Valkyrien. 1860 valgtes han til medlem af folketinget for Fr.borg amts 5. kreds, men valget kasseredes. 1861 var han næstkommanderende i linjeskibet Frederik VI og 1863-64 chef for panserskonnerten Absalon. 1866 blev han medlem af Kbh.s havneråd. Hans erindringer er livlige og velskrevne, men ikke historisk uangribelige. Han var en nær ven af kong Oscar II af Sverige og deres korrespondance (nu i Stockholm) har en vis historisk værdi. – Sønnen Alexander Johan Sophus Just Wilde, født 4.10.1855, død 27.5.1929, blev student 1873, cand.jur. 1880 og efter ansættelse i finansministeriet amtsforvalter på Møn 1892, derefter i Randers 1897-1924. Han var en habil amatørmaler og i ungdomsårene god ven med L. A. Ring, der har portrætteret ham på Aften i Dagligstuen, 1888. Kunstforeningen viste 1912 en retrospektiv udstilling af hans arbejder.

Familie

Forældre: strøm- og toldinspektør, kaptajn, senere kommandørkaptajn Thevis W. (1773-1858) og Catharina Margretha Christine Mathiessen (1783-1862). Gift 1. gang 31.10.1850 i Kbh. (Holmens) med Ida Holten Thiele, født 22.8.1830 i Kbh. (Slotsk.), død 26.2.1863 sst. (Helligg.), d. af professor, senere etatsråd Just Mathias T. (1795-1874) og Sophie Holten (1806-35). Gift 1. gang 29.8.1866 i Skibby med Maria Dorothea Storck, født 23.7.1837 i Skibby, død 17.4.1880 i Bayonne, d. af sognepræst Peter Frederik S. (1797-1880) og Margrethe Cathrine Holten (1799-1864).

Udnævnelser

R. 1919. R. 1860.

Ikonografi

Tegn. af D. C. Blunck, 1838. Mal. af samme, 1839 (Fr.borg). Tegn. af A. Jerndorff, 1872. To mal. af samme, 1873, det ene i civil, det andet i uniform. Tegn. af G. A. Indebetou (Sjö-hist. mus., Sth.). Foto.

Bibliografi

A. W.: Erindr, fra før jeg blev løjtnant, 1885; Fra sø og land, 1891; Fra krigen 1848-49, 1892, Memoirer 1850-53, 1893; Lidt rejseliv i Europa, 1894; På begge sider Atlanten, 1894 og Lyse og mørke erindr. 1856-63, 1895. – Politiken 3.8.1895. S. Schandorph sst. 13.1,1896. Tids-skr. for søvæsen ny r. XXXII, 1897 8-10. H. B. Dahlerup: Mit livs begivenheder II, 1909 174 180. A. F. Krieger: Dagbøger IV-V, 1921-23. M. K. Zahrtmann: Admiral C. C. Zahrtmann, 1927. Hans Chr. Bjerg i Aktuellt från fören. Marinmusei vänner, Karlskrona 1973 5-14.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig