Alfred Christensen, Alfred Vilhelm Alexander Christensen, 10.1.1854-24.7.1943, politiker. Født på Grøndal på Frbg, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). C. blev student 1872 fra Schneekloths skole, cand. jur. 1881, overretssagfører i Kbh. 1884. Han var medlem af direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1916-40. Han prægedes fra barndommen af hjemmets politiske atmosfære, var bondeven og demokrat og blev så forbitret over provisorierne at næppe nogen anden dansk politiker i så bogstavelig forstand efterlevede C. Bergs slagord: "Gå aldrig på akkord med uretten!" Gennem hans lange politiske liv var kærligheden til de små i samfundet og tilliden til det brede folks sunde sans og redelige hensigter et lige så fremtrædende træk hos ham som hans dybe uvilje mod militærvæsnet og den konservative overklasse. Han tilhørte i sine studenterår oppositionen i Studenterforeningen og var selvskreven deltager i Studentersamfundets dannelse 1882 og dets omfattende virksomhed i folkeoplysningens tjeneste og var dets formand 1888-93 da diskussionen gik om Studentersamfundet skulle lægge hovedvægten på oplysningsarbejdet eller gå stærkt ind i politik. C. der 1883 var medstifter af Kbh.s liberale vælgerforening og så det som sin opgave "at drive højre ud af Kbh." bidrog til at føre Studentersamfundet frem som politisk faktor. 1895 valgtes han til folketinget i Kbh.s 3. valgkreds (universitets- og Nansensgadekvarteret) og repræsenterede bortset fra 1909-10 kredsen indtil 1918 da han efter grundlovs- og valglovsændringen valgtes som nr. 1 på den radikale liste i Kbh. 1920 søgte han ikke genvalg. Ved sin indtræden i rigsdagen 1895 deltog han i dannelsen af venstrereformpartiet.

Han sad i partiets bestyrelse 1905 da J. C. Christensen dannede regering og krævede på 21 gruppemedlemmers vegne at J. C. Christensen skulle tage hensyn til alle retninger i partiet ved besættelse af ministerposter. Da det ikke skete og C. ikke kunne tiltræde den nye regerings program blev han sammen med syv ligesindede udelukket af partiet. De otte dannede folketingets venstre der maj 1905 gik op i det radikale venstre. - Gennem sine vælgermøder erhvervede C. sig berømmelse for sin vittige og slagfærdige veltalenhed. Fra et af hans vælgermøder stammer anekdoten: Tilråb fra salen: Det er ingen sag at stå der og sige vittigheder! C: Så sig en! Men bag humøret og vittighederne lå dyb alvor og retfærdighedsfølelse der ledede hans arbejde i grundlovsudvalget 1913-15 og som formand for retsplejeudvalget 1901-04 og 1913-16 hvor han energisk og udholdende arbejdede for offentlighed og mundtlighed i retsplejen, for hensyntagen til de svage i samfundet og for at hæve den kriminelle lavalder. Han havde sin væsentlige andel i den retsplejereform der trådte i kraft 1919. - Fra sin tidlige ungdom var C. meget interesseret i naturen og dyrkede jagt. Han arbejdede i folketinget for fiskeriets udvikling som medlem af udvalget af 1914 om fiskeriforholdene i Øresund og som medlem af ålegårdskommissionen hvor han skaffede fiskerne adgang til at fange blankål. Med ungdomsvennen Jul. Schiøtt mødtes han i interesse for Zoologisk Have i Kbh. hvis bestyrelse han var medlem af 1905-41 og formand for 1923-37.

Familie

Forældre: overrets-prokurator Balthazar C. (1802-82) og Caroline Marie Olsen (1823-1916). Gift 1. gang 22.5.1886 i Kbh. (Frue) med Astrid Martha Bodil Paulsen, født 19.7.1861 i Ålborg, død 5.5.1896 i Kbh., d. af stiftsfysicus, senere justitsråd Peter Julius P. (1817-76) og Cecilie Margrethe Købke (1830-90). Gift 2. gang 14.5.1899 i Vemmelev med Ebba Pauline Louise Paulsen, født 3.1.1864 i Ålborg, død 12.7.1929 i Kbh., søster til 1. hustru.

Ikonografi

Afbildet på tegn. af Sophus Jürgensen ca. 1909-13, af Alfred Schmidt 1916 og af Jensenius 1918 (alle Fr. borg). Mal. af H. Vedel (Fr.borg), forarb. til mal. 1918 af grundlovsudvalget 1915 (folketinget). Tegn. af Oscar Matthiesen, 1919, mal. af samme og afbildet på sammes mal. 1923 af rigsdagen 1915 (de to sidstnævnte folketinget). Mal. af fru Gabriel Steen Andersen, 1932. Foto.

Bibliografi

N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901-03 153-55. Vald. Koppel i Pol. 25.7.1943. Aa. Schultz i Berl. tid. 25.7.1943. Erik Rasmussen og Roar Skovmand: Det radikale venstre 1905-55, 1955.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig