Alfred Jensen, Peter Alfred Jensen, 7.7.1903-13.1.1988, trafikminister. Født i Århus. Efter folkeskoleuddannelsen påbegyndte J. en lærlingeuddannelse, men afbrød den og blev murerarbejdsmand. J. tilsluttede sig ved slutningen af første verdenskrig Socialdemokratisk ungdomsforbund hvor han tilhørte den venstrefløj der 1919 forlod den socialdemokratiske arbejderbevægelse og stiftede venstresocialistisk parti, fra 1920 Danmarks kommunistiske parti (DKP) som J. har været medlem af siden. 1928 blev han medlem af bestyrelsen, senere næstformand for murerarbejdsmændenes fagforening i Århus. I 1930erne redigerede J. DKPs blad, Aarhus Ekko, og blev 1935 opstillet som folketingskandidat i Århus amtskreds. Han indtrådte året efter i folketinget som stedfortræder og valgtes 1939. I midten af 1930erne indvalgtes han i DKPs centralkomité hvor han fortsat er medlem. J. blev sammen med mange andre ledende kommunister arresteret i juni 1941, men undslap og var resten af anden verdenskrig som en af de få fra partiets ledelse på fri fod. Han indtrådte som medlem af DKPs illegale tremandsledelse. J.s virke som medlem af folketinget ophørte som følge af kommunistloven i august 1941. Han spillede en ledende og koordinerende rolle i DKPs indsats i modstandskampen, særlig omkring de store strejkebevægelser. I januar 1945 indtrådte J. som stedfortræder for Børge Houmann i Danmarks frihedsråd. Han blev kort efter ordinært medlem og fortsatte efter krigen i Frihedsbevægelsens samråd indtil dettes opløsning 1946. J. deltog februar 1945 i de vanskelige Stockholmforhandlinger om regeringsdannelsen efter krigen. J. var initiativtager til og en central skikkelse i de resultatløse forhandlinger der 1943–45 førtes om enhed i arbejderbevægelsen mellem DKP og socialdemokratiet. Efter befrielsen indtrådte J. i ministeriet Buhl som trafikminister indtil ministeriets afgang i november 1945. Han valgtes på ny til folketinget for Århus amtskreds i oktober 1945 og repræsenterede her DKP indtil 1960. Han var 1946 3. næstformand i folketinget og 1947–50 4. næstformand, medlem af finansudvalget 1945–46, af lønningskommissionen 1945–46 og af forsvarskommissionen 1947–50.

I de to første årtier efter krigen spillede J. en betydelig rolle i DKPs ledelse. Han var særdeles aktiv i internationalt kommunistisk solidaritets-arbejde. Under de dybtgående interne stridigheder i DKP 1956–58 der førte til partiets splittelse, repræsenterede J. uden tøven den linje der fastholdt partiets traditionelle position i forhold til den internationale kommunistiske bevægelse og i opfattelsen af DKPs politiske rolle i Danmark. J. har været en flittig skribent. Han er forfatter til mange pjecer om aktuelle politiske spørgsmål, til artikler i tidsskriftet Tiden og til mindre skrifter om DKPs historie (Kommunisterne og modstandsbevægelsen, 1975, Oktoberrevolutionen, 1911, Lenin och Danmark, i Lenin och den nordiska arbetarrorelsen, 1970, Danmarks kommunistiske Parti 1919–69, u.å.). I de senere år har J. udfoldet en omfattende anmeldervirksomhed ved Land og Folk hvor han særlig har behandlet litteratur om dansk og international arbejderbevægelse. Han demonstrerer her den nidkærhed i forsvaret for den kommunistiske politik og historie som altid har været hans særkende.

Familie

Forældre: arbejdsmand og vejmand Jens Jørgen J. (1876–1965) og Maren Sørensen (1874–1953). Gift 15.3.1952 i Kbh. (b.v.) med metalarbejder, folketingsmedlem Ragnhild Nikoline Andersen, født 18.8.1907 i Yderby, Odden, død 8.5.1990, d. af styrmand, senere havnefoged Nikolaj Andreas A. (1875–1954) og Gertrud Birgitte Hansen (1881–1964).

Ikonografi

Afbildet på Georg Jacobsens mal. 1951–53 af Danmarks frihedsråd under besættelsen (Fr.borg) og på forarbejder dertil (sst.). Foto.

Bibliografi

Interview i Land og folk 30.6.-1.7.1973. Sst. 7.7.-8.7. s.å. Mogens Nielsen: Socialdemokratiet og enheden i arbejderbevægelsen 1943–45, 1978. De danske ministerier 1929-53, ved Tage Kaarsted, 1977.

Kommentarer (1)

skrev Byrial Jensen

Han kan som afdød ikke fortsat være medlem af DKP's centralkomité.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig