Alice Bruun blev student fra Zahles skole 1921, studerede derefter jura og blev kandidat 1927. Hun blev forretningsfører i den private velgørende institution Mødrehjælpen. 1931 blev hun ansat i socialministeriet hvor hun virkede til 1953. I de første år havde hun særlige opgaver inden for børneforsorgen, døveforsorgen og åndssvageforsorgen. Hun repræsenterede socialministeriet i den første svangerskabskommission og i kommissionen om den enlige mor. Fra 1943 deltog hun i det på privat initiativ nedsatte udvalg der udarbejdede forslag til den fremtidige ordning af de lægeligt-sociale forhold i Danmark, forslag der senere i vid udstrækning blev ført ud i livet. Efter krigen organiserede hun hjælpearbejdet for de russiske og baltiske flygtninge der i krigens sidste tid var strandet i Danmark, og hun var med til at oprette flygtningealderdomshjemmet i Dragsbæk ved Thisted.

1946 indledte Danmark sin deltagelse i det sociale arbejde under FN, og Bruun blev medlem af FN's sociale kommission 1946 – 1950. 1956 var hun tilforordnet den danske delegation ved FN's generalforsamling. Fra 1951 var hun medlem af udvalget vedrørende de erhvervshæmmede, et arbejde der resulterede i revalideringsloven af 1960. 1953 blev hun direktør for sygekassevæsenet, og i de følgende 20 år udførte hun et stort arbejde med at forbedre den danske sygesikringsordning. Specielt kan nævnes hendes indsats for bedre regler for medicinhjælp, tilskud til befordring til læge og sygehus, tilskud til behandling hos speciallæge, og sygedagpenge. Hun var blandt de bærende kræfter i det reformarbejde som resulterede i at sygekasserne blev afskaffet og sygesikringen blev overtaget af det offentlige. Da denne reform skulle træde i kraft 1973 havde Bruun allerede passeret 70-årsdagen, men efter socialministerens anmodning fortsatte hun i sit embede indtil sygekassernes afvikling var vel gennemført.

Bruun har desuden været med i meget organisationsarbejde på det sociale felt, bl.a. i Gigtforeningen, Kræftens bekæmpelse, Vanførefonden. Da Grønlandsskibet Hans Hedtoft forliste i 1958 blev der oprettet en fond til støtte for de efterladte, både i Danmark og på Grønland. Bruun var medstifter af fonden og sad i dens bestyrelse. En særlig indsats gjorde hun inden for det frivillige sociale arbejde i sin hjemby København. Hun var formand for Settlementet Saxogården 1949–1978. I 1956 var hun med-initiativtager til oprettelse af Vesterbros ungdomsgård og formand for dennes bestyrelse til 1978. Desuden var hun 1962–1975 formand for Dansk-jugoslavisk forening.

Familie

Forældre: murermester, oldermand Johan Jakob B. (1851–1932) og Ella Holbøll (1869–1943). Ugift.

Udnævnelser

R. 1951. R1 1954. K. 1968.

Ikonografi

Mal. af Knud Agger. (Vejle mus.). Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig