Anders Aagaard

Artikelstart

Anders Aagaard, 1664-dødsår ukendt, læge. Aa. blev student 1683 fra Kalundborg, baccalaureus philos. 1686. Allerede 1688 designeredes han som professor medicinæ et chirurgiæ og tiltrådte 1660 en udenlandsrejse på fem-seks år. Derefter overtog han et af de "ringere" professorater under det filosofiske fakultet, men begyndte desuden straks at holde forelæsninger over medicin og kirurgi. Det var et særsyn dengang at kirurgien doceredes ved universitetet, og det såvel som hans tilbud om at undervise studenterne i metallurgi på sit privatlaboratorium kunne tyde på initiativ og energi. 1696 blev han virkelig kancelliråd, 1698 virkelig justitsråd, 1697 medlem af konsistorium og efor for det ældste universitetslegat (Johan Friis'). 1699 udnævnte kancelliet en kommission til at undersøge Aa.s sag mod Michel Stryvers enke hvem han sagsøgte fordi hun trods afgivet ægteskabsløfte var rømt bort med en tysker. 19.10.1699 mødte Aa. sidste gang i konsistorium, og få dage efter forlod han landet for stedse. April 1700 var han i Haag; om hans senere skæbne vides intet. Det viste sig at der manglede 400 rdl. af det førnævnte legats midler. Årsagen til hans flugt er da sandsynligvis at han er kommet i gæld som han uden held har søgt at redde sig ud af ved at ville ægte den rige enke. Måske har også Christian Vs død og Aa.s slægtninge, Mothernes, dermed svindende indflydelse bidraget til hans ulykke. Der er sikkert grund til at beklage at Aa.s ualmindelige evner i en i øvrigt fattig tid ikke kom universitetet til gode.

Familie

Forældre: sognepræst i Ørum, Viskum og Vejrum Niels Olufsen Mariager (død 1679) og Mette Pedersdatter Ostenfeld (død 1689), enke efter sognepræst sst. Anders Lauridsen Aa. (1609-61) med hvis navn Aa. må antages at være døbt.

Bibliografi

K. Carøe i Bibi. for læger CII, 1910 108-32 (optr. i forf.s Studier til da. medicinalhist., 1912 107-25). Th. Hauch-Fausbøll i Genealogisk t., 1913 57f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig