Anders Enevig

Artikelstart

Anders Enevig, 22.4.1923-26.10.2013, forfatter. Straks efter realeksamen 1940 blev Anders Enevig kontorlærling ved Vejle skattevæsen, og 1942 tog han handelseksamen. Fra 1943 var han politisk flygtning i Sverige hvor han blev soldat i den danske brigade. 1945 blev han ansat i rigspolitiet hvor han under sit arbejde i Københavns politi fik et indgående kendskab til Nørrebro-kvarteret og kontakt med bl.a. spritterne. Det resulterede i at han 1958 i sin fritid med båndoptager indsamlede historier og viser sunget i dette miljø af subsistensløse. Snart efter udvidede han sit indsamlingsarbejde til lignende og andre miljøer mange steder i landet. Anders Enevig har således indsamlet både eventyr, beretninger om overtro o.m.a. folkloristisk traditionsstof samt miljøberetninger om de farende folk. I forbindelse hermed har han skrevet artikler i fagtidsskrifter og udgivet bøger med ikke-bofastes folklore: Prinser og vagabonder, 1963 (revideret udgave 1985), Klunsere og kræmmere, 1964 (revideret udgave 1985) og Tatere og rejsende, 1965. Hertil knytter sig også den lille bog Lokumsdigte og retiradevers, 1963, trykt udg. 1980 og 1983.

Allerede 1959 markerede han offentligt sin interesse for andre oversete grupper ved at skrive en skarp kronik om de usle forhold de rejsende levede under i den såkaldte Blushøjlejr i Valby i København; og ved i 1964 at skrive flere debatskabende læserbreve om cirkusfolkets urimelige vilkår.

Anders Enevig fik tilbudt en stilling som museumsassistent ved Møntergården i Odense hvor han var ansat 1965-72. Stadig i sin fritid skrev han en række bøger: Sigøjnere i Danmark, 1969 samt Pjerrot spiller Mester Jakel, 1970, Gøglere spiller Mester Jakel, 1971 og Vi leger cirkus, 1971 (amerikansk udg. 1973). Efter at han havde trukket sig tilbage fra sin museumsstilling udsendte han hovedværket Cirkus i Danmark I–111, 1981-82 hvor han med et omfattende kildemateriale skildrer alle de store cirkusslægter og deres virke. 2004 videreførte han dette arbejde i bogen Cirkus- og gøglerslægter. Miljø og stamtavler (rev.udg. 2011) hvori han redegør for de enkelte slægter og deres medlemmer tilbage til 1700-tallet. Et særkende for alt hvad Anders Enevig beskæftigede sig med var hans engagerede interesse for og kærlighed til alle mere eller mindre omvandrende og dermed ofte ildesete og af myndighederne forfulgte minoriteter. Han kæmpede energisk og ofte med held for og sammen med dem. I 1967 var han initiativtager til Bevaringskomiteen for cirkusbygningen i København som blev færdigrestaureret 1984.

Anders Enevig var en respekteret debattør fordi hans indlæg altid var veldokumenterede. En væsentlig basis for hele Anders Enevigs virksomhed var at han havde den sande samlers sind. Han var den fødte storsamler. Hos sig i Odense havde han sin egen meget omfangsrige cirkushistoriske studiesamling der er testamenteret til Det kgl. bibliotek, og til Nationalmuseets 3. afd. havde han samlet adskillige genstande og i hundredvis af fotografier om folkelige forlystelser, farende folk, sigøjnere m.m. Samtlige Anders Enevigs båndoptagelser (næsten 400 timer) er arkiveret i Dansk folkemindesamling som han indledte et samarbejde med i september 1958.

Familie

Anders Enevig er født i Vejle (Vor Frelser sogn).

Forældre: arbejdsmand Jens Nielsen (1887-1974) og Cathrine Andersen (1890-1950). Gift 22.6.1946 i Store Heddinge med Inga Hansen, født 2.4.1924 i Store Heddinge, d. af bankkasserer Christian H. (1893-1980) og Marie Laursen (født 1901).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Musikalsk folkekultur, udg. Albertslund folkemusikhus II, 1982 nr. 2 3-11. – Dansk folkemuseum & Frilandsmuseet. History and activities, udg. Holger Rasmussen, 1966 = Folkelivs studier I 154 166.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig