Anders Lebeck, Anders Outzen Lebeck, 15.5.1868-26.4.1926, politiker. Født i Bovlund, Agerskov sg, død i Åbenrå, urne på kgd. ved Bovlund frimenighedsk. L.s hjem hørte til Bovlund frimenighed, og dette grundtvigsk-folkelige miljø prægede ham for livet. Fra sin tidligste ungdom ønskede L. at yde en indsats i det nationale arbejde. Efter nogle år i landbruget uddannede han sig hertil ved et ophold på Askov højskole 1889–90, ved frie studier i København 1890–93 og på rejser til Berlin, Oxford og Paris. Kort efter H. P. Hanssens overtagelse af Hejmdal (1893) blev L. journalist ved dette blad hvor han især vakte opmærksomhed ved sine "Jesper Oldfux"-artikler der satiriserede over døgnets begivenheder. Til 1908 var han knyttet til Hejmdal, men blev 1909 medarbejder ved Dannevirke i Haderslev, dog således at der levnedes ham tid til at udføre et omfattende nationalt arbejde. Fra 1908 var L. hjælpesekretær for Vælgerforeningen og 1911 valgtes han til kasserer og forretningsfører for Skoleforeningen, et hverv han beholdt til sin død. Ved krigsudbruddet 1914 fængsledes han en månedstid, under krigen organiserede han et stort velgørenhedsarbejde i Haderslev. Da grænsestriden efter 1918 blussede op stod L. helt på H. P. Hanssens side. Modstanderne fandt ham doktrinær, og han blev udsat for skarpe angreb. Hans udprægede Åbenråstandpunkt kostede ham 1922 stillingen ved Dannevirke, og han knyttedes nu til landsbiblioteket i Åbenrå hvor han i sine sidste leveår gjorde et stort arbejde for at klarlægge de nationale forhold nord og syd for den nye grænse. 1920 valgtes han til folketinget for Åbenråkredsen i tilknytning til venstre, men trak sig 1924 tilbage for at give plads for H. P. Hanssen. L. udgav 1911 jubilæumsskriftet Haderslev Amts Landboforening 1861–1911 og i det følgende år Den nordslesvigske Skoleforening 1892–1912, samt 1913 oversigten Tyve Aars Elever. Den nordslesvigske Skoleforenings Virksomhed fra 1894–1913. I 1912 udsendte han Domænerne i Haderslev Amt hvori den nationale jordkamp belyses og i bd. II (1919) af det af Sv. Dahl og A.

Linvald redigerede værk Sønderjylland skrev L. om De store nationale Foreninger. Sit vigtigste historiske arbejde udførte han i hovedsagen i sine sidste leveår hvor han samlede resultaterne af omfattende national-statistiske undersøgelser i 27 nordslesvigske grænsesogne i et kartotek med oplysninger om ejendomsstørrelse, ejer- og slægtsforhold, nationalt sindelag osv. Nogle af resultaterne samledes i pjecen Vor nationale Arbejdsmark, 1925 og i et manuskript, udgivet af Aksel Lassen i Sønderjysk månedsskrift 1974.

Familie

Forældre: gårdejer Jens Outzen L. (1841–72) og Bodild Marie Schmidt (1843–1918). Gift 6.10.1895 i Bovlund (frimenighedsk.) med Margrethe Hansen, født 8.3.1869 i Bovlund, d. af gårdejer Henrik Jessen H. (1837–1916) og Anne Marie Johnsen (1843–1908).

Ikonografi

Mal. af Franciska Clausen, 1973, efter foto (Folkehjem, Åbenrå).

Bibliografi

Interview i Tilskueren, 1923 II 37–41. To ungdomsvenner. H. P. Hanssen – H. V. Clausen, udg. Harald Jørgensen, 1962. – Niels Hansen i Sprogforen.s almanak 1927, 1926 66–70. Vilh. la Cour i Grænsevagten VIII, 1926 169–72. Hejmdal 27.4.1926. J. Hvidtfeldt: Navnereg. til H. P. Hanssens værker, 1944 56. M. Refslund Poulsen: Erindr. I-II, 1955–57. Nic. Svendsen: Sønderjydsk skæbne III, 1968 32–36. M. Kamphovener m.fl. i Sønderjysk månedsskr., 1968 134–48. Aksel Lassen sst. 1973 280–83. – Papirer i Landsark., Åbenrå.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig