Andreas Nicolaus Ryge

Andreas Nicolaus Ryge, 12.6.1724-22.9.1767, historisk forfatter. Født i Roskilde, død i Lidemark, antagelig, begravet sst. Andreas Nicolaus Ryge blev student 1741 fra Roskilde, tog teologisk attestats 1746 og magistergraden 1752. N.å. blev han kateket og kantor på Vallø, 1761 sognepræst i det nær Vallø beliggende Lidemark og Bjæverskov. Hans stærke historiske interesse satte frugt i to arbejder: Hans Pedersen Callundborgs... Levnets Beskrivelse, 1759 (se Hans P. Kalundborg), tilegnet Andreas Nicolaus Ryges velynder grev J.L. Holstein, og det omfangsrige skrift Peder Oxes Liv og Levnets Beskrivelse, 1765 som han modtog støtte til fra kongen. Til det sidstnævnte værk havde Jacob Langebek forsynet Andreas Nicolaus Ryge med aktstykker som han på Langebeksk maner knyttede sammen med sin fortælling. Bogen var dygtig for sin tid og repræsenterer stadig gennem de oftest korrekt aftrykte, nu til dels tabte aktstykker en betydelig værdi. Andreas Nicolaus Ryge påbegyndte en stamtavle over sin slægt på begge sider.

Familie

Forældre: kantor ved Roskilde domk. Johan Christian Ryge (1688–1758) og Mette Sophie Anderløv (1696–1742). Gift 9.10.1761 i Valløby med Anna Lorentzen, født 14.8.1738 på Billesborg, død 8.9.1798 i Kbh. (Nic.) (gift 2. gang 1770 med foged i Orke- og Guldals fogderi Jørgen Hiort Fesser, 1729–79), d. af forpagter på Billesborg, senere birkedommer på Vallø Frederik Christian Lorentzen (ca. 1703–60) og Marie Nielsdatter Lassen (ca. 1710–60).

Ikonografi

Mal. af A. Brünniche, 1759 (Roskilde katedralskole). Silhouet.

Bibliografi

H. V. Christensen: Stamtvl. over slægten Ryge, 1915 5 13. Fanny Fang i Fra Kbh.s amt 1941–42 56–82 (slægt). Anders Petersen: Vallø og omegn, 1877 344. C. Paludan-Müller i Hist. t. 5.r.IV, 1883–84 140f. Aug. F. Schmidt i Årbog for hist. samf. for Præstø amt XXIII, 1934 55–63. Frede P. Jensen: Bidrag til Frederik IIs og Erik XIVs historie, 1978 58-61.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig