Andreas Schneider, Andreas Gotfred Schneider, 10.4.1886-30.5.1957, civilingeniør, geodæt. Født i Kbh. (Ty.réf.), død i Holte, begravet Søllerød kgd. Efter 1905 at have taget studentereksamen fra Slomanns skole begyndte S. s.å. studiet på Polyteknisk læreanstalt, blev cand.phil. 1906 og tog 1910 polyteknisk eksamen som bygningsingeniør. Allerede på dette tidspunkt havde landmålingen hans særlige interesse, og det var derfor naturligt at han efter endt eksamen fik ansættelse som videnskabelig assistent ved læreanstaltens afdeling for landmåling. Samtidig med sin virksomhed ved læreanstalten begyndte S. 1914 landinspektørstudiet ved landbohøjskolen, bestod landinspektøreksamen 1917 og modtog bestalling som landinspektør s.å. 1917–28 praktiserede han som landinspektør og rådgivende ingeniør i Kbh.s omegn. 1924 indtrådte han som elev på officersskolens stabsafdelings geodætiske kursus hvor han studerede geodæsi under oberst N. P. Johansen og bestod afgangseksamen 1925. Studietiden under N. P. Johansen blev af den største betydning for S. 1928 ansattes han i det nyoprettede Geodætisk institut hvor han 1929 udnævntes til statsgeodæt og chef for geodætisk afdeling I hvorunder de arbejder blev henlagt der tidligere udførtes af Den danske gradmåling. Under professor N. E. Nørlunds ledelse gennemgik Geodætisk institut en overordentlig rig udvikling hvori S. tog meget virksom del. Dette gælder såvel instituttets rent videnskabelige opgaver, fx udarbejdelsen af Danmarks nye kortprojektion som de store geodætiske arbejder der i et hidtil ukendt omfang blev bragt til udførelse. S. har her planlagt den nye 1. ordens triangulation over den sjællandske øgruppe og ledet målingernes udførelse samt forestået basismålingerne og de astronomiske stedbestemmelser. Fra denne periode foreligger publikationen Observations de l'intensité de la pesanteur avec le nouveau modèle de pendule Holweck-Lejay. Publiées par N. E. Nørlund avec la collaboration de A. Schneider (= Institut géodésique de Danemark. Mémoires. 3. série I, 1934). 1935 udnævntes S. til professor i landmåling og bestyrer af laboratoriet for geodæsi og landmåling ved Polyteknisk læreanstalt, prorektor 1941–44. Hans usædvanlig omfattende uddannelse, såvel den videnskabelige som den mere praktiske gjorde ham i fortrinlig grad egnet til denne stilling. Kort efter hans ansættelse blev landmåling gjort til et hovedfag, således at bygningsingeniører nu også kunne aflægge eksamen med geodæsi som speciale. 1937 blev S. formand for fagrådet for den bygningstekniske ingeniørvidenskab og dermed medlem af læreanstaltens undervisningsråd. Ved oprettelsen af Akademiet for de tekniske videnskaber 1937 blev han medlem og akademiets kasserer. Som Geodætisk instituts repræsentant i Dansk standardiseringsråd udførte S. et betydeligt arbejde ved standardiseringen af signaturer på kortplaner. Fra 1935 var han censor i landmåling ved landbohøjskolen. S. var formand for Søllerød sogneråd 1943, borgmester fra 1952; formand for Søllerød skolekommission 1943–46. Medlem af byplannævnet fra 1949 og af Hovedstadskommunernes samråd fra 1956. Af litterære arbejder kan foruden afhandlinger i fagskrifter anføres Landmaalingspraktik, 1938 (7. udg. 1962), Landmaaling. Opmaalingslœre I-II, 1940–41 (2. udg. 1948–49), Lille Opmaalingslœre, 1942, Landmaaling. Instrumentlære, 1945 (3. udg. 1966), Lille Instrumentlære, 1946 (alle s.m. N. Thorkil-Jensen) samt Mesures des bases 1932–34, 1953 = Geodætisk Instituts Skr. 3.r.XVII (s.m. Einar Andersen).

Familie

Forældre: vekselmægler, kontorchef Wilhelm Georg Charles S. (1856–1937) og Victorine Collstrop (1861–1937). Gift 15.2.1919 i Kbh. (Frue) med Ingrid Kristine Salomon, født 24.8.1888 i Kbh. (Frue), død 3.12.1980 i Holte, d. af forretningsfører, senere grosserer Frederik Albert S. (1861–1917) og Anna Christine Larsen (1866–1948).

Udnævnelser

R. 1934. DM.

1943. K. 1954.

Ikonografi

Mal. af Bengt Aurell, 1934. Foto.

Bibliografi

Landinspektørforen. gennem 50 år, red. S. V. Holland-Møller m.fl., 1925. N. Thorkil-Jensen i Landinspektøren XXI, 1957 291–95.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig