Anker Heegaard - politiker

Anker Heegaard, Anker Hendrik Heegaard junr., 24.6.1837-14.7.1905, papirgrosserer. Født i Slangerup, død på Frbg. H.s enkemandshjem var i 1870'erne et vigtigt samlingssted for den begyndende venstreopposition i Kbh. Inspireret af læsning og rejser i udlandet og med en tidligt erhvervet formue gjorde han sit for at vinde venstre fodfæste i byen og omdanne det hidtidige landboparti til en moderne demokratisk opposition efter vesteuropæisk mønster. Han forenede i engelsk stil økonomisk foretagsomhed med boglig dannelse og interesse for offentlige anliggender. Og dette gav ham i forbindelse med hans radikale politiske anskuelser en særstilling i samtidens Danmark. Inden for det kbh.ske venstre var han især knyttet til Viggo Hørup og Holger Drachmann i dennes radikale periode, men han søgte længst muligt at lade sit hjem være neutral grund hvor den liberale oppositions fraktioner kunne mødes. Fra omkring midten af 70erne var han en aktiv deltager i venstres foreninger. Først i Onsdagsforeningen indtil dennes sprængning maj 1876 hvor han sammen med 26 andre af den såkaldte "intelligens" trådte ud. Dernæst af den året efter oprettede mere eksklusive "25. april foreningen" som var opkaldt efter datoen på venstres store valgsejr 1876. Endelig i Grundlovsværneforeningen. Ved dennes første generalforsamling 29.-31.10.1877 i Kbh. deltog han selvtredje som repræsentant for byen og blev valgt ind i fællesbestyrelsen. Som sådan bidrog han til at foreningen på generalforsamlingen i Århus 18.9.1878 sluttede sig til C. Bergs og Hørups linje efter partiets deling. 20.12.1882 valgtes han til formand for fællesbestyrelsen. Ved venstres nye splittelse 1884 støttede han Hørups radikale fløj, mens han 1888 var uenig med Hørups forligsbestræbelser over for ministeriet Estrup. Men på dette tidspunkt havde foreningen mistet al betydning, og i august opløste fællesbestyrelsen sig selv. På det tidspunkt levede H. mere tilbagetrukket. Han havde giftet sig igen, og den politiske gæstfrihed var blevet mindre. Med årene udviklede han også nogle hypokondre og bizarre sider som stod i skærende kontrast til hans tidligere initiativ og virkelighedssans.

Familie

Forældre: postekspeditør, landvæsenskommissær Poul H. (1806–82) og Thrine Thomasine Rugaard (1815–99). Gift 1. gang 30.11.1866 i Kbh. (Frue) med Julie Augustine Wagner, født 5.7.1847 i Kbh. (Helligånds), død 15.12.1870 sst., d. af blikkenslagermester Carl Frederik W. (1805–74) og Constancia Hansine Mortensen (1806–88). Gift 2. gang 24.6.1876 med Louise Rosenstand, født 1.8.1858 i Horsens, død 23.11.1927 i Kbh. (Hans Tausen), d. af malermester Theodor Assenius R. (1817–88) og Frederikke Andersen (født ca. 1824). – Bror til Sophus H.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

[Ove Rode] i Politiken 15.7.1905. Poul Henrik Heegaard i Pers. hist. t. 8.r.I, 1922 199–201 (om slægten H.).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig