Anton Bing, Anton Jacob Bing, 8.4.1849-31.5.1926, redaktør, landøkonom. Født i Kbh. (Mos.), død sst., begravet sst. (Mos. Vestre). B. var opdraget i et velhavende, kultiveret jødisk hjem i hvilket en del af datidens intelligens færdedes og kunstneriske og litterære interesser plejedes; desuden var der i hjemmet og familiens omgangskreds en fordomsfri, levende interesse for politik og samfundsforhold hvilket prægede B. gennem hele livet. Efter at han 1866 var blevet student fra v. Westens institut valgte han – i modsætning til sine brødre og øvrige medlemmer af familien – at gå til landvæsenet som han først lærte hos den dygtige forpagter Bache på Fuirendal og derefter hos den energiske og idérige Erhard Frederiksen, Nøbøllegård som blev hans ven for livet. Han blev landbrugskandidat 1871. 1873–77 var han forpagter og 1877–90 ejer af Mullerupgård ved Slagelse. Han deltog med interesse i det landøkonomiske foreningsarbejde navnlig vedrørende kvægavlen, var 1883–85 konsulent i husdyrbrug for Sorø amts landøkonomiske selskab og redaktør af selskabets medlemsblad, 1893–1909 sekretær for Forbundet af sjællandske kvægavlsforeninger og redaktør af Kvægavistidende, 1888–90 landvæsenskommissær for Holbæk amt. 1901 kom han til Ugeskrift for Landmænd som han til 1903 redigerede sammen med Erhard Frederiksen. 1903–21 var han eneredaktør hvorefter bladet overgik til Foreningen af danske landbrugskandidater. B. ejede udmærkede betingelser som redaktør, praktisk landmandserfaring, omfattende kundskaber, sikker dømmekraft samt udpræget sans for form, stil og indhold såvel ved affattelse af egne som ved bedømmelse af andres skriftlige arbejder. Han nærede en levende interesse for ugeskriftet og bevarede i fuldt mål den standard der var skabt af hans forgængere i redaktionen af det gamle, ansete landbrugsblad som i begyndelsen af B.s redaktionstid fejrede 50 års jubilæum. Hans artikler i ugeskriftet og i de foreningsblade han redigerede var omhyggeligt udarbejdede såvel i reel som i formel henseende ligesom de var prægede af hans kultiverede personlighed. I øvrigt var hans litterære produktion ikke omfattende; foruden artikler i de ovennævnte blade har han skrevet Kvægavlens Udvikling i Sorø Amt, 1899 der udgaves af De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift. På Landhusholdningsselskabets opfordring forestod han udgivelsen af J. B. Krarups "Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 til Nutiden" IV (Fyn), 1901 til hvilket bind materialet forelå fra Krarups hånd. I "Landbrugets Ordbog" har B. skrevet biografierne af afdøde landøkonomer. -Gennem en årrække var B. den danske landbrugspresses nestor og selvskrevne repræsentant. 1911–17 var han formand for Foreningen af danske landøkonomiske tidsskrifter, 1893–1909 medlem af Det kgl. danske landhusholdningsselskabs lærlingeudvalg og fra 1922 af dets bestyrelsesråd. 1901–03 var han medlem af folketinget som repræsentant for Slagelsekredsen og tilhørte venstrereformpartiet, men faldt ved valget 1903.

Familie

Forældre: grosserer, fabrikejer Jacob Herman B. (1811–96) og Henriette Simonsen (1812–96). Ugift. – Bror til Harald B.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

H. Hertel i Tidsskr. for landøkonomi 1926 339–42. K. Raunkjær i Vort landbrug XLV, 1926 303.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig