Arnold Fraenkel, Arnold Sigfred Christian Thorald Julius Fraenkel, 16.9.1851-5.2.1945, politiker, økonomisk skribent. Født i Slagelse, død på Frbg. (Skt. Mikkels), begravet Mariebjerg kgd., Gentofte. F. uddannedes 1867-69 på den kommunale handelsskole i Dresden, blev sekondløjtnant 1872, var 1877-82 inspektør på fabrikken Alliance og anlagde 1883 fabrikken Aktiv for Carl Jacobsen, Ny Carlsberg. 1891 tog han magisterkonferens ved universitetet i Leipzig og erhvervede den filosofiske doktorgrad for en afhandling om boligspørgsmålet i de moderne storbyer. 1897-1903 var han som udsendt vicekonsul chef for generalkonsulatet i Buenos Aires. Efter sin hjemkomst trådte han ind i aktiv politik på højres side. 1906 slog han M. C. Lyngsie i Horsens, faldt 1909, erobrede 1913 Kbh.s 7.kreds fra socialdemokratiet og var valgt i Kbh.-Frbg. til han 1932 trak sig tilbage 81 år gammel. – Skønt han med sine livlige, grundigt gennemarbejdede foredrag altid havde tingets øre, fik han dog næppe på noget punkt nogen egentlig døgnpolitisk indflydelse. Selv forklarede han det således, at han altid havde sagen, ikke "rigsdagspolitiske lurendrejerier" for øje. Forholdet var vel at han – temperamentsfuld, impulsiv i udtryksform, sikkert rodfæstet i livserfaring og overbevisning som han var – havde vanskeligt ved at gå ind under de vilkår, partisystemet foreskriver det parlamentariske arbejde. Han indtog jævnligt et særstandpunkt, og partiet benyttede ham derfor ikke ofte som ordfører. Det var da særlig som økonomisk og politisk skribent han gjorde sig gældende. Han erkendte klarere og tidligere end de fleste den moderne europæiske by- og industristats sociale og økonomiske problemer og anvendte dem på danske forhold. I forståelse med ledende medlemmer af ministeriet Estrup, især J. Nellemann, offentliggjorde han allerede i slutningen af 80erne i Berlingske Tidende en række artikler om socialpolitiske emner, og han tilhørte siden konservatismens demokratisk-sociale fløj. I Politisk Læsebog, 1918 uddybede han den demokratiserede konservatismes sociale program, og hans synspunkter her gav i flere henseender den moderne ungkonservative bevægelse dens retning. I forskellige skrifter, Verden med dansk Maal eller Danmark med Verdensmaal, 1916, Die Bedeutung der überseeischen Märkte für Europa (Weltwirtschaftliches Archiv, 1926) og Krise eller Tilstand?, 1934 påpegede, delvis forudsagde, han den omvæltning i verdensøkonomien der var en følge af, at Europa i stor udstrækning havde mistet sine oversøiske markeder. I sin almindelige socialpolitiske opfattelse vendte han sig energisk mod kapitalismens tendens til karteldannelser. Gennem en udførlig historisk og aktuel undersøgelse opstillede og begrundede han i Mellemstanden, 1932 den sætning at "et Kultursamfund i Nutidens Opfattelse af Ordet kan hverken dannes eller bevares uden en Mellemstand". – En ældre bror, Adolf Vilhelm Ernst Emanuel Fraenkel, født 15.2.1849, død 21.8.1918 blev student 1867, cand. med. 1875 og fra 1876 praktiserende læge i Slagelse. Efter at have beskæftiget sig med hypnose i lægekunstens tjeneste blev han optaget af spørgsmål vedr. samfund og seksualitet. Hans bøger herom vakte en del debat, således: De Homosexuelle, 1908, Kriminalister og Prostitution, 1912 og Bør Fosterfordrivelse være straffri, 1917, alle indlæg "mod tidens lemfældighed overfor sædelige udskejelser". 1884-96 sad han i Slagelse byråd. – En søn, Poul Herman Fraenkel, født 20.6.1880, død 17.5.1948, kom i lære på orlogsværftet, studerede ved Polyteknisk læreanstalt men fuldførte uddannelsen til elektrotekniker i Sachsen, hvorefter han rejste til Australien. Efter supplerende uddannelse ved universitetet i Melbourne blev han 1915 docent i elektroteknik ved universitetet i Perth. 1927 blev han chef for universitetets ingeniørskole. Fra 1918 dansk vicekonsul for Vest Australien. R. 1933.

Familie

Forældre: musiklærer Herman Frederik F. (1815-66) og Adelaide Lind (1812-90). Gift 16.12.1879 i Kbh. (Frels.) med Ida Hansine Gloerfeldt, født 28.7.1856 i Helsingør, død 18.11.1909 i Kew ved Melbourne, d. af kontorchef ved Øresunds toldkammer, senere havneoppebørselskontrollør i Kbh., kammerråd Bror Vigo Vilfred G. (Gløerfeldt) (1814-89, gift 1. gang 1841 med Georgine Dorothea Frederikke Gløerfeldt, 1817-49) og Claire Marguerite Fisker (1820-94). Ægteskabet opløst. -Sønnesøn af Zadoc F.

Udnævnelser

(A.F.) R. 1893. DM. 1923. M.f.D.R. 1907. K.2 1941.

Ikonografi

Afbildet på O. Matthiesens mal. 1923 af rigsdagen 1915 (folketinget); tegn. af samme. Mal. af Rehling-Quistgaard, 1925 (folketinget). Mal. af Hans Flygenring, 1937. Foto.

Bibliografi

Det nye Danmark, 1930 233-41. Berl.tid. 16.9.1931. C[hr.] T[orpe] sst. 6.2.1945. Jørgen Hatting: Fra Piper til Christmas Møller, 1966 – Det konservative folkepartis hist. I.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig