Arthur Dahl

Arthur Dahl, Arthur Christian Jensen Dahl, 6.8.1898-28.10.1971, civilforsvarschef. Født i Thisted, død i Kbh., begravet sst. (Holmens kgd.). D. tog studentereksamen i Viborg 1917 og virkede derefter i en periode som journalist, bl.a. i Skive. 1927 tog han juridisk embedseksamen ved Kbh.s univ. og fik derefter ansættelse ved Kbh.s politi. Her virkede han først som politibetjent og inspektionsbetjent, fra 1934 som politiassistent. Dette var indledningen til en lynkarriere inden for politiet der bragte D. frem til stillingen som 4. politiinspektør ved Kbh.s politi 1937, politiinspektør hos rigspolitichefen 1938 og posten som konstitueret vicepolitichef 1941 (udnævnt 1949). 1933-38 og 1946-49 var han tillige lærer og censor på Statens politiskole og 1947-49 ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Politiet. Ved den tyske besættelsesmagts aktion mod det danske politi 19.9.1944 blev D. arresteret og sad i den følgende tid sammen med en række øvrige politichefer m. fl. som tysk fange på Shellhusets øverste etage hvorfra han undslap ved det britiske bombeangreb mod Shellhuset 21.3.1945.

Mest kendt udadtil blev D. i sin egenskab af leder af luftbeskyttelsesarbejdet (civilforsvaret). Allerede 1936 var han blevet inddraget i dette arbejde som formand for en række udvalg under Kbh.s kommunes luftværnsudvalg og kvalificerede sig herigennem i en sådan grad at indenrigsminister Bertel Dahlgaard 1.5.1938 udnævnte ham i en ny stilling som leder af luftbeskyttelsesarbejdet i hele landet. D. varetog dette arbejde ved siden af sit hverv i politiet helt frem til 1.12.1949 hvor han fratrådte som vicepolitichef og samtidig udnævntes til civilforsvarsdirektør. I denne stilling havde han ansvaret for reorganisering og opbygning af civilforsvaret indtil han trak sig tilbage i 1962 for i de sidste seks år af sin embedsperiode at virke som chef for Civilforsvarets højskole, Snekkersten. Det kombinerede politi- og luftværnsarbejde varetog han under besættelsestiden med både dynamik og fleksibilitet og under stærk fastholden af nationale danske interesser. I efterkrigsårene gjorde D. sig stærkt gældende internationalt. Han var medlem af den danske delegation ved den diplomatiske konference om humanitær folkeret i Geneve 1949. 1953-61 var han medlem af NATOs civil-forsvarskomité, og i 1961 virkede han i en periode som konsulent ved den amerikanske civilforsvarsadministration. D. har udgivet Søren Kierkegaards Jyllandsrejse, 1948 og har skrevet en række faglige og andre artikler i danske og udenlandske blade og tidsskrifter.

Familie

Forældre: farver Christian D. (1867-1960) og Anna Jensen (1872-1963). Gift 1. gang 18.12.1927 i Gentofte med Gerda Ryssel Ramsgaard, født 28.10.1904 i Skive (gift 2. gang 1948 med civilingeniør Einer Schrøder, 1897-1971), d. af byfogedfuldmægtig i Holstebro, senere politimester i Skive Christian R. (1874-1921) og Ingeborg Eleonora Marie Ryssel (1879-1963). Ægteskabetopløst. Gift 2. gang 28.9.1951 i Kbh. med afdelingschef Emma Gudrun Frederiksen, født 12.1.1912 i Kbh. (Matt.), d. af typograf Lars Emil F. (1875-1959) og Dagmar Engel Marie Nielsen (1872-1953).

Udnævnelser

R. 1941. DM. 1951. K. 1959.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig