Arthur Ilfeldt

Arthur Ilfeldt, Arthur Harry Ilfeldt, 13.3.1914-3.11.2005, landsretssagfører. Arthur Ilfeldt blev student fra Århus katedralskole 1933 og cand.jur. fra Kbh.s univ. 1939. Studiet blev valgt ved lidt af en tilfældighed – efter tilskyndelse af en onkel der stod ham nær, og som var jurist. Arthur Ilfeldt var fuldmægtig i København til 1943 da han vendte tilbage til hjembyen og fik bestalling som landsretssagfører. 1944–48 var han offentlig anklager i kriminelle sager og 1945–48 tillige i politiske sager i forbindelse med retsopgøret, først ved underretten, senere ved landsretten. 1948–50 var han medhjælper ved 2. jyske statsadvokatur, og fra 1949 varetog han offentlige og beneficerede sager.

Arthur Ilfeldt var 1949–72 formand for 4. Maj-kollegiet i Århus og medlem af lokalkomiteen. Han var desuden i bestyrelsen for Det danske Trælastkompagni A/S m.fl. selskaber i tilknytning til dette.

Gennem årene ydede Arthur Ilfeldt en meget betydelig indsats for dansk teater. 1950 indtrådte han i repræsentantskabet for Århus teater, og efter direktør i Handelsbanken Niels Jensens død 1952 var han teatrets formand til 1973. I samme periode virkede han som kunstnerisk leder af biografen Århus Scala der drives i tilknytning til teatret. Som teaterformand kom Arthur Ilfeldt flere gange i betydelige vanskeligheder – med direktørskifter og med teatrets økonomi. Da det sidste var generelt for alle landsdelsscener henvendte han sig til statsminister Hans Hedtoft der kort efter – i 1954 – nedsatte en kommission i hvilken landsdelsscenernes problemer fik en præferencestilling. Arthur Ilfeldt blev formand for deres særlige underudvalg og for udvalget for rigsteatret. Resultatet blev i første omgang en hastebetænkning som scenerne levede på til teaterloven trådte i kraft 1.8.1963. 1955–73 var Arthur Ilfeldt formand for landsdelsscenernes samarbejdsudvalg, ligesom han fik sæde i det teaterråd der blev en følge af 1963-loven. Han var formand for Teaterrådet 1972-82. Også for dette blev han senere formand. Af yderligere teaterhverv kan nævnes at han 1960–73 var medlem af styrelsen for Danske teaterlederes fællesråd og 1965–73 af styrelsen for Dansk teaterunion; han var generalsekretær for Nordisk teaterlederråd, medlem af udvalget for Det kongelige teater og formand for teateruddannelsesudvalget.

Arthur Ilfeldts omfattende og energiske arbejde har været af uomtvistelig værdi for dansk teaters udvikling i 1960erne og 70erne som man uden at overdrive kan karakterisere som præget af hans indsats. I den lange periode fra 1950erne til 1980erne havde han væsentlig indflydelse på teaterpolitik og -lovgivning. Ind imellem fik han vel "på hatten" når han, som det hedder, "regerede fra kulissen"; men han nåede meget i retning af at betrygge tilværelsen for såvel teatre som personale.

Familie

Arthur Ilfeldt blev født i Århus (Skt. Pauls).

Forældre: glasmager Harry Arthur I. (1890–1973) og pianist Anna Gudrun Pedersen (født 1892). Gift 10.5.1935 i Vejlby (b.v.) med Jytte Brock Pedersen, født 11.9.1917 i Risskov, d. af direktør Niels Alfred P. (1876–1954) og Inger Kampmann (1887–1974).

Udnævnelser

R. 1964. R.1 1974. K.

Bibliografi

Demokraten 11.3.1964. Berl. tid. 16.5.1971. 12.3.1974. Struer dagblad 8.3.1974. Morgenavisen Jyllands-posten s.d. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig