August v. Linstow, Frederik August v. Linstow, 17.4.1775-1.9.1848, amtmand. Født i Kiel, død i Lauenburg, begravet sst. v. L. blev 1793 privat dimitteret til Kbh.s universitet, 1798 juridisk kandidat, var 1799-1800 konstitueret som fuldmægtig i økonomi- og kommercekollegiet, studerede ved Göttingens universitet, foretog derefter en rejse gennem Tyskland og Frankrig og blev 1802 auskultant i rentekammeret. 1805 udnævntes han af kongen - uden at være indstillet af rentekammeret - til amtmand over Sønderborg og Nordborg amter og 1819 (-48) til amtmand over Lauenburg amt. Han blev anset for at være en meget dygtig og pålidelig embedsmand der trods sin tyske herkomst og sin lange virksomhed i hertugdømmerne til det sidste lagde et udpræget dansk sindelag for dagen. Når der i C. F. Allens Det danske Sprogs Historie i Sønderjylland ved omtalen af v. L.s holdning 1811 til indførelsen af dansk retssprog i Nordslesvig gøres en anden opfattelse gældende, må det være overset at v. L. bestemt udtalte sig for at man skulle benytte enhver vakance til at ansætte dansktalende embedsmænd her, men at han samtidig havde et åbent blik for den vanskelighed der lå i embedsmændenes mangelfulde kendskab til det danske sprog. - Kammerjunker 1800. Kammerherre 1809.

Familie

Forældre: holstensk jægermester, senere dansk overforstmester, gehejmekonferensråd C. H. v. L. (1740-1823) og Charlotta B. E. v. der Lühe (1753-1837). Gift 12.6.1812 med Antoinette Conradine Sophie Juliana Dorothea Wernich, født 26.2.1791 i Sønderborg, død 2.5.1863 i Lauenburg, d. af kaptajn, postmester Johann Jacob W. (1760-1826, gift 2. gang 1817 med Cathrina Maria Lorentzen, 1764-1854, gift l. gang med toldkontrollør Abraham Hansen, 1741-1803 (gift 1. gang med Dorothea, gift 2. gang med Elisabeth Weid), gift 2. gang 1804 med teglmester Mads Madsen ved Egernsund, ca. 1733-1816 (gift 1. gang 1760 med Maren Johannisdatter, 1732-67, gift 2. gang 1767 med Catharina Maria Hansen, 1745-1803)) og Gardruth Elisabeth Sutor (1769-94). - Bror til Hans v. L.

Ikonografi

Mal. af F. C. Grøger, 1820.

Bibliografi

Selmers nekrologiske saml. I, 1849 473-75. C. F. Allen: Det danske sprogs hist. II, 1858 65-67. Kn. Fabricius i Festskr. til H. P. Hanssen, 1932 33f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig