Axel Appel, 13.9.1858-24.5.1926, statskonsulent. Efter 1864 flyttende Axel Appel med forældrene til Rødding højskole hvor der til skolen hørte et veldrevet landbrug som sønnerne blev fortrolige med fra barndommen. 1876 rejste han til kongeriget, og han var i halvandet år på Tune landboskole, dels som elev, dels som medhjælper ved skolens landbrug. I de følgende år uddannedes Axel Appel inden for landvæsen og mejeri på forskellige gårde, og han var en tid atter knyttet til avlsbruget på Tune landboskole. 1882–84 læste han på landbohøjskolen og tog landbrugseksamen, hvorefter han til 1886 var lærer på Faurbogård og Tune landboskoler. Han vendte nu tilbage til landbohøjskolen og tog 1888 dyrlægeeksamen. Axel Appel var allerede 1886 efter en konkurrence udpeget til statskonsulent i husdyrbrug, og efter en studierejse til England, Skotland og Frankrig blev han 1890 ansat med den opgave at virke for udviklingen af det jyske kvæg, kødkvægracerne og fåreavlen. Axel Appel var vel rustet til denne opgave, og han forbandt en solid faglig og teoretisk indsigt med evnen til at formidle sin viden. Han var en udmærket foredragsholder, ligesom hans kulturelle baggrund og hele fremtræden gjorde det let for ham at få de jyske landboere i tale. Fra 1890'erne og til sin død øvede han en overordentlig stor indflydelse på den jyske kvægavl.

Axel Appel var en af pionererne for kontrolforeningsarbejdet, ligesom han fra århundredskiftet agiterede for regnskabsføringen inden for landbruget og fra 1902 var han formand for Foreningen af jyske landboforeningers regnskabsudvalg. Han var fra 1890 medlem af statsdyrskuekommissionen og fra 1919 af Statens Husdyrbrugsudvalg, fra 1917 af bestyrelsen for De samvirkende danske landboforeninger og endelig fra 1924 af den af landbrugsministeriet nedsatte kommission til revision af husdyrloven. I konsekvens af det arbejde han havde gjort for indførelsen af regnskabsføring i landbruget blev han formand for landsudvalget der gennemførte ensartet beregning for foder i de danske kontrolforeninger. Han var en stærkt benyttet foredragsholder og stedse gæst ved større møder og arrangementer inden for dansk landbrug hvor han ofte tog ordet.

Axel Appel var tillige en flittig skribent. Hans konkurrenceafhandling Meddelelser om Kvægbrugets Udvikling i Danmark i de sidste 25–35 Aar, fra 1886 tryktes 1889, og dette skrift rummer en instruktiv oversigt over avlsarbejdet i anden halvdel af 1800-tallet. Han bidrog fra 1889 med en årlig oversigt over husdyrbrugets forhold i Tidsskrift for Landøkonomi. 1902 udsendte han Faareavl og Faarehold, og han var ved sin død 1926 ved at udarbejde afsnittet om kvægets historie til Det danske landbrugs historie, hvor han nåede at behandle tiden op til ca. 1880, mens resten blev skildret af N. Bredkjær. Desuden har Axel Appel udsendt en række stambøger over tyre, væddere m.m., ligesom han hyppigt skrev i aviser og landøkonomiske tidsskrifter. Axel Appel havde desuden en stærk interesse for kirkelige og nationale spørgsmål. Som sønderjyde af fødsel tog han aktiv del i det sønderjyske arbejde i kongeriget. Axel Appels personlighed var præget af hans baggrund og opvækst i et grundtvigsk højskolemiljø, og han repræsenterer udmærket den generation af "højskolelandmænd" der trådte frem i 1880'erne og som lærere og konsulenter fik en afgørende indflydelse på dansk landbrug frem til 1920'erne.

Familie

Axel Appel blev født i Tønder, døde i Århus og er begravet i Askov. Forældre: lærer, senere højskoleforstander, frimenighedspræst Cornelius Appel (1821–1901) og Anne K. Lorentzen (1829–69). Gift 13.5.1891 i Askov med Johanne v. Nutzhorn, født 18.11.1869 i Askov, død 5.10.1957 i Århus, datter af højskolelærer, komponist Heinrich v. Nutzhorn (1833–1925) og Ane J. Bertelsen (1841–1929). – Bror til Hans Appel og Jacob Appel.

Udnævnelser

R. 1903. DM 1922.

Ikonografi

Træsnit. Mal. af Knud Appel, 1926 (Foreningen af jyske landboforeninger, Viby, J.).

Bibliografi

P. A. Mørkeberg i Tidsskr. for landøkonomi 1926 335–38. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig