Axel Meyer, Axel Octav Julius Meyer, 22.11.1847-17.9.1914, fabrikant, politiker. Født i Kbh. (Trin.), død sst., begravet sst. (Ass). M. gik i Borgerdydskolen i Kbh. og kom efter konfirmationen i maler- og lakererlære i faderens virksomhed. Samtidig tog han undervisning i sprog, kemi og tegning og supplerede sin faglige uddannelse ved rejser i udlandet. Efter faderens død ledede han virksomheden for moderen, løste 1877 borgerskab og blev 1882 sammen med broderen Emil indehaver af firmaet. Han udtrådte 1899 af ledelsen for helt at hellige sig sine offentlige hverv der efterhånden var blevet mange og betydningsfulde. Allerede 1874 var han indvalgt i Industriforeningens forevisningsudvalg, var 1882 blevet medlem af repræsentantskabet og 1888 af bestyrelsen. Under udstillingen 1888 havde han som medlem af udstillings-komiteen med stor dygtighed sammen med hofjuvelerer Carl Michelsen forestået ledelsen af udstillingens industriafdeling. 1882 havde han været med til at stifte Rejsestipendieforeningen, hvis formand han var 1885-94 med broderen som meget aktiv sekretær, og hvor han kom i direkte kontakt med en stor del af landets håndværkere. Det blev imidlertid inden for den 1879 stiftede Fællesrepræsentation for dansk industri og håndværk (nu Håndværksrådet) at M. kom til at yde sit livs hovedindsats. Her blev han 1885 valgt til delegeret i den kbh.ske afdeling, og 1889 blev han formand, idet man for første gang fraveg den regel at Industriforeningens formand skulle være født formand for fællesrepræsentationen. Siden genvalgtes han gang på gang i 25 år til sin død. Som organisationsleder viste M. sig i besiddelse af en ikke helt almindelig erhvervspolitisk begavelse. Med stor energi gik han ind i arbejdet for at forsvare håndværket og den mindre industri over for både handelskapitalens og de større industrivirksomheders pres. Han var den moderne organisationsleder der både kunne sørge for propaganda, tage del i kommissionsarbejde og udnytte politiske forbindelser. Når det gjaldt håndværkets tarv og dets interessers repræsentation i rigsdagen øvede han underhånden en betydelig indflydelse på den bestemmende kreds i højre. Det var ham ikke ubelejligt at Industriforeningen i Kbh. 1910 stiftede Industrirådet, men han sørgede dog for selv at komme med og bevarede sit sæde i rådet til sin død. M. var 1898 medstifter af den industrielle kreditforening, og fra 1910 formand for kontrolkomiteen. Han var medlem af borgerrepræsentationen 1889-97, sad 1896 i komiteen for Danmarks deltagelse i udstillingen i Stockholm og var 1906 sammen med Industriforeningens daværende formand professor C. Nyrop meget virksom i det arbejde der gik forud for oprettelsen af Teknologisk institut, i hvis bestyrelse han indtrådte. Endvidere var M. bestyrelsesmedlem i Arbejdsgivernes ulykkesforsikring og sad i Tivolis bestyrelse 1894-1914 de fleste år som formand.

Familie

Forældre: voksdugsfabrikant J. E. M. (1802-73) og Johanne N. Schneider (1820-97). Gift 18.12.1877 i Kbh. (Johs.) med Fanny Johanne Hortense Jensen, født 2.9.1855 i Kbh. (Garn.), død 23.3.1920 sst., d. af formand, senere regnskabsfører ved orlogsværftet Carl Gotfred J. (ca. 1818-95) og Caroline Lund (ca. 1813-88). -Bror til Emil M. (1856-1930).

Udnævnelser

R. 1887. DM. 1894. K.2 1904.

Ikonografi

Træsnit 1888 efter foto. Træsnit 1889 og s.å. afbildet på træsnit af borgerrepræsentanter. Malet skitse af G. Achen (Fr.borg). Mal. af samme, 1904 (Håndværksrådet, Kbh.). Træsnit af H. C. Olsen, 1904. Foto.

Bibliografi

Carl Muusmann: Udstillingsportraiter, 1888. [N. Davidsen] i Håndværkerbl. VI, 1889 nr. 22. C. Nyrop og Aage Sølver: Fællesrepræsentationen for da. industri og håndværk 1879-1929, 1929. R. Berg i Fagskolen for håndværkere. Teknologisk institut 1906-31, red. Aage Sølver Schou, 1931. Johs. Hansen: Hovedtræk af industrirådets hist. 1910-35, 1935. Samme i Tidsskr. for industri, 1938 jubilæumsnr. 5-99. Vagn Dybdahl: Partier og erhverv I-II, 1969. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig