Axel Skalts

Axel Skalts, 25.5.1906-22.1.1970, departementschef. Født i Kbh. (Frue), død sst. (Frue), begravet sst. (Vestre). S. blev student fra Skt. Jørgens gymnasium 1924 og begyndte et jurastudium. I studietiden arbejdede han som undersøger ved Københavns kommunes socialvæsen. Her grundlagdes det sociale engagement som efter embedseksamen 1931 førte ham ind som sekretær i socialministeriet, og som kom til at præge hans holdning i hans fremtidige virke. S. udnævntes til fuldmægtig 1938 og fungerede som sekretær for forskellige udvalg og institutioner under socialministeriet. S. deltog aktivt i oprettelsen af den sociale skole hvis leder blev hans første hustru, og han fungerede som lærer ved skolen fra dens oprettelse 1937 til 1948. 1942 overgik S. til arbejdsministeriet hvor han blev kontorchef og leder af ministeriets beskæftigelsescentral (oprettet 1941). Centralen fik under S.s ledelse stor betydning for beskæftigelsen under krigen ved støtte til kommunale beskæftigelsesarbejder og oprettelse af lejre for unge ledige. Efter krigen forestod beskæftigelsescentralen opbygningen af baraklejrene for de tyske flygtninge. S. var viceformand for ungdomskommissionen 1945–48 og fungerede som mæglingsmand 1946–53. Arbejdet i arbejds- og socialministerierne bragte ham i nær kontakt med Johs. Kjærbøl der under krigen indtil 1943 var arbejds- og socialminister, og som 1945 blev leder af flygtningeadministrationen. Da Kjærbøl 1947 udnævntes til boligminister, var – som det hedder i hans erindringer "Modvind og medbør" hans første handling at få udnævnt S. til departementschef – "et lykkeligt valg af en fremragende medarbejder, både ved ministeriets opbygning og fremover". 1949–50 blev Kjærbøl tillige arbejdsminister. Han nedsatte en arbejdsmarkedskommission og udnævnte S. til dens formand. S. fortsatte indtil 1959 som formand for kommissionen og dens afløser (siden 1958) arbejdsmarkedsrådet. Arbejds- og boligministerposterne blev påny sammenlagt 1957 (Kaj Bundvad), og S. kom for en kort periode til at fungere som departementschef også i arbejdsministeriet, indtil de to ministerier ved ministerskifte 1959 igen blev adskilt.

Etableringen af boligministeriet 1947 gennemførte S. effektivt og dynamisk. Ministeriet blev straks centralt placeret i den politiske debat. Der var almindelig politisk tilslutning til en aktiv bygge- og boligpolitik, men ikke altid enighed om midlerne hertil. Der var til at begynde med rummelige økonomiske rammer og forståelse for utraditionelle initiativer og dermed gode udfoldelsesmuligheder for S.s administration. Interessen samlede sig især om bolig- og lejelovgivningen der indtil boligforliget 1966 bestandig blev underkastet ændringer. Ved siden af dette ofte kortsigtede politisk prægede lovgivningsarbejde blev der i S.s embedsperiode taget initiativer til gennemførelse af nye byplan- og byudviklingslove, bygningslove og saneringslove. Som formand for en række udvalg – anlægsudvalg, arbejdskraftudvalg, beskæftigelsesudvalg, byplannævn m.fl. – fik S. en meget bred kontaktflade til organisationer og personer af betydning for hans administrative ledelse. S. nærede en stærk interesse for byplanarbejdet, og han var drivkraften bag de mange foranstaltninger der gennemførtes for at forbedre byggeriets produktivitet. S. var som chef impulsiv og temperamentsfuld – undertiden irriterende, men altid inspirerende for medarbejderne. Han interesserede sig for de store linjer og gav medarbejderne meget frie hænder i den løbende administration. – Privat var S. et musisk menneske der – uden selv at være udøvende – var optaget af musik og malerkunst. S.s sidste år som departementschef var præget af sygdom. 1969 måtte han søge sin afsked, og året efter afgik han ved døden.

Ikonografi

Foto.

Familie

Forældre: sagfører Niels Nielsen S. (1862–1935; navneforandring fra Nielsen 1892) og Elsa Pedersen (1866–1945). Gift 1. gang 2.12.1932 i Kbh. (b.v.) med cand.jur. Vera Agnete Holm (Vera S.), født 15.7.1904 i Kbh., d. af fuldmægtig ved orlogsværftet Peter Victor Emanuel H. (1861–1928) og Emmy Johanne Ludovica Jensen (1868–1941). Ægteskabet opløst 1955. Gift 2. gang 5.1.1957 i Kbh. (b.v.) med redaktør Karin Birgitta Ek, født 25.3.1913 i Göteborg, død 27.1.1976 i Stockholm (gift 1. gang 1936 med docent Erland Hofsten, født 1911 ægteskabet opløst 1956), d. af professor Sverker E. (født 1887, gift 2. gang 1927 med fil.mag. Ingrid Haggstrøm, født 1903) og forfatter Karin Lindblad (1885–1926).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig