Axel Thomsen, Thomas Hestlund Axel Thomsen, 6.4.1887-21.2.1971, veterinær. Født på Ødumgård, Ødum sg, død på Frbg., begravet Tvilum kgd. Kort før T. 1909 tog den afsluttende prøve til dyrlægeeksamen blev han ansat som assistent ved veterinær- og landbohøjskolens serumlaboratorium (nu Statens veterinære serumlaboratorium), og han førtes derved ind på en forsk-ningsbane der har givet en række smukke resultater væsentlig inden for den smitsomme kastnings specialområde. For hans uddannelse betød det overmåde meget at han blev videnskabeligt skolet under C. O. Jensen der også personligt i høj grad påvirkede ham. 1923 udnævntes T. til forsøgsleder ved laboratoriet og sept. 1934– febr. 1935 var han konstitueret som forstander. På mangeartede felter supplerede T. sin uddannelse, og den fik internationalt præg gennem talrige udenlandske tjeneste- og studierejser, hvoraf kan anføres: 1916 Tyskland (hestelazaretter, militærlaboratorier), 1918 Stockholm (røntgenologi), 1921 og 1937 Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland (bakteriologi og serologi), 1929 stipendieophold ved Pasteur-instituttet i Paris. 1913–23 var T. reservedyrlæge i hæren og varetog 1918–32 tjenesten som røntgendyrlæge ved hærens veterinære røntgenklinik. I Maanedsskrift for Dyrlæger, Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskrift samt i udenlandske fagtidsskrifter inden for bakteriologi og serologi har T. offentliggjort talrige afhandlinger særlig vedrørende kvægets og svinets smitsomme kastning og dyrlægernes erhvervssygdomme. 1936 erhvervede han den veterinærmedicinske doktorgrad på afhandlingen Brucella Infection in Swine (russisk udg. 1937). Af publikationer kan fremhæves Om nogle Erhvervs serologiske Reaktionsforhold overfor Abortbacillen (veterinær- og landbohøjskolens årsskr. 1930). For en besvarelse af en international prisopgave vedrørende kalvekastningens bekæmpelse modtog T. 1930 medaljen af 1. kl. og 1. prisbelønning af det spanske husdyrbrugsselskab Associacion General de Ganaderos (Madrid). Som foredragsholder har T. været indbudt til London, Berlin, Paris og Gent for at forelæse over kvæg- og svinebrucellose. 1914 konstruerede han en ny tandrasp der løste et problem på en yderst simpel og effektiv måde, hvorfor det nye instrument straks fik succes og efterhånden blev vidtkendt (Maanedsskr. for Dyrlæger XXVI, 1914–15). T. var veterinærkonsulent for A/S Simonsen & Weels Eftf. og siden 1932 beskikket som fast censor ved veterinæreksamen. Han var sekretær i Kbh.s dyrlægeselskab 1919–25, formand 1940–50, æresmedlem 1956. Medlem af bestyrelsen for Fond af 13. juli 1873 til veterinærvidenskabens fremme og af WHOs stående brucellose-ekspert-udvalg 1950–61. T. var udenlandsk korresponderende – og senere æresmedlem af Koninklijke Vlaamsche Academie voor Geneeskunde van Belgié 1956, dr. h.c. ved universitetet i Gent og modtog C. O. Jensen fondens guldmedalje for veterinær-videnskabelig forskning 1957.

Familie

Forældre: proprietær, mejeri- og teglværksejer Kristen Pedersen Donneruplund T. (1858–1934) og Kristence Hansen (1850–1932). -22.11.1912 i Silkeborg med lærer Martha Meedom Haugen-Johansen, født 7.10.1886 i Silkeborg, 12.5.1968 på Frbg., d. af bogtrykkene ier, bankdirektør Kristen Johansen (1852–1931) og Kristine Nielsen (1862–1954). Navneforandring fra Johansen 18.4.1902.

Udnævnelser

R. 1933. DM. 1949.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskr. 1936 142f. A. T.: På rejse I–11, 1961–68 (erindr.). – Politiken 5.4.1937. Herluf Bendtsen i Medlemsbl. for den da. derlægeforen. LIV, 1971 283–85. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig