Børge Thorlacius, Børge Riisbrigh Thorlacius, 1.5.1775-8.10.1829, filolog. Født i Kolding, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). T. kom allerede i toårsalderen til Kbh. Han blev student 1791 fra Metropolitanskolen og tog teologisk eksamen 1796 hvorefter han blev ansat som kustode på læsesalen i Det kgl. bibliotek. 1797 vandt han guldmedaljen ved besvarelsen af en af universitetet udsat prisopgave og tog s.å. filologisk eksamen. S.å. disputerede han endvidere for doktorgraden; disputatsen handlede om kilderne til kejser Gajus Caligulas historie. Straks efter begav han sig sammen med Laurits Engelstoft på en udenlandsrejse (indtil 1800), først til Göttingen hvor han hørte C. G. Heyne, derefter til Holland og Frankrig; han studerede her håndskrifter, mønter og arkæologi. Efter sin hjemkomst blev han lektor i græsk og latin ved det pædagogiske seminarium og kort efter ved universitetet (1801). N.å. blev han ekstraordinær professor i græsk og latin og 1803 ordinær professor i latin. Han begyndte snart efter også at lægge sig efter oldnordisk og blev 1807 medlem af kommissionen for oldnordiske sagers opbevaring. 1808 blev det tillige overdraget ham at læse over bibelsk eksegese og deltage i afholdelsen af teologisk embedseksamen. 1809 blev han medlem af direktionen for det med Det kgl. bibliotek forenede museum hvis formål var at udgive bibliotekets håndskrifter, og 1810 blev han optaget i Videnskabernes selskab i hvis ordbogskommission han straks indtrådte så at han kom til at deltage i udgivelsen af ordbogens 3.-5. bind (1820–29). Endvidere blev han medlem af den Arnamagnæanske kommission (1811) og af Danske selskab (1815), var universitetets rektor 1813–14 og disputerede 1815 for den teologiske doktorgrad. S.å. indtrådte han i kommissionen for udarbejdelse af en ny oversættelse af Det nye testamente der udkom 1819. I sine sidste leveår foretog han atter en længere videnskabelig rejse til Tyskland, Italien og Frankrig (1826–28). T. var i besiddelse af vidt spredte kundskaber på de forskelligste områder, men hans lærdom gik ikke synderligt dybt, hans hukommelse tabte sig tidligt, og hans distraktion var påfaldende. Over for de studerende var han venlig og omgængelig. En stor del af hans videnskabelige arbejder var små afhandlinger i universitetsprogrammer som det påhvilede de ham at forfatte. Han samlede dem i fem bind Prolusiones et opuscula academica, 1806–22, men efter afslutningen af denne samling kom endnu adskillige, ligesom han også offentliggjorde arbejder i Videnskabernes selskabs skrifter, Det skandinaviske litteraturselskabs skrifter osv. Afhandlingerne behandler mangfoldige emner inden for den klassiske og nordiske filologi, teologien m.m., og blandt dem findes også latinske lejlighedsdigte og taler. Endvidere udgav han sin onkel Børge Riisbrighs oversættelse af Diogenes Laertios' filosofiske historie I–II, 1811–12, og sammen med E. C. Werlauff fortsatte han sin fars udgave af Heimskringla (Noregs Konunga Sogor), hvis 4.-6. bind udkom 1813–26. Hans udgaver af forskellige græske og romerske forfatteres værker var kun optryk af fremmede udgaver og bestemt til universitetsbrug.

Familie

Forældre: rektor, senere professor Skoli T. (1741–1815) og Agatha Riisbrigh (1743–1825). Gift 4.5.1803 i Kbh. (Frue) med Maria Benedicta Sophia Hedevig Kall, født 13.10.1777 i Kbh. (Frue), død 8.8.1835 i Slesvig d. af professor Abraham K. (1743–1821) og Maria A. S. Rosenstand-Goiske (1749–1825).

Udnævnelser

Virkelig etatsråd 1818. – R. 1815.

Ikonografi

Stik af G.-L. Chrétien. Mal. af C. G. Kratzensiein-Stub, 1816.

Bibliografi

Selvbiografi i Acta solennia i anledn. af kronings- og salvingsfesten 1815 9–15. Briefwechsel der Gebrüder Grimm mil nord. Gelehrten, udg. Ernst Schmidt, Berlin 1885 127–34. – P. E. Muller i Dansk litteratur-tid., 1829 731–41. J. N. Madvig: Livserindr., 1887 81. Benedicte Arnesen-Kall: Livserindr., 1889. Fra Fyens fortid, udg. G. L. Wad I, 1916 fist. Carl S. Petersen: Stenalder. Broncealdcr. Jernalder, 1938 51. A. Lomholt: Det kgl. da. vidensk. selskab 1742–1942 III, 1960. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig